Hvordan påvirker luften læringsmiljøet?

Skoleelever bør og skal jobbe i et innemiljø som gjør dem produktive, konsentrerte og ikke minst: er trygt for helsen. Men - gjør de det?

En fersk rapport fra Health and Environment Alliance avdekket høye konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) både i og utenfor klasserom på syv skoler i London, samt høye nivåer av karbondioksid (CO2)  inne i klasserom. Dette er ikke bra, og slettes ikke unikt for London.


Den europeiske HEAL-studien, som så nærmere på en rekke skoler over hele kontinentet uttalte: "Dette er oppsiktsvekkende ettersom det ikke er noen innendørskilder til NO2 i klasserom, noe som betyr at utendørs NO2-miljøgifter fant veien inn i klasserommene ..." Videre: “I alle klasserom var CO2-konsentrasjonen godt over 1000 ppm, alt fra 1.195 ppm til så høye som 2.750 ppm. Dette indikerer at det er behov for mer ventilasjon"

Hodepine, luftveisproblemer og dårlig konsentrasjon

Hovedeffekten av å puste inn høye nivåer av NO2 er en økt sannsynlighet for luftveisproblemer som betennelse i slimhinnen i lungene, noe som kan redusere immuniteten mot lungeinfeksjoner. Dette kan forårsake problemer som tungpustethet, hoste, forkjølelse, influensa og bronkitt.


Når det gjelder CO2, blir pusten vanskeligere og konsentrasjonsnivået synker når nivåene stiger. I lukkede områder kan høye nivåer av CO2 føre til helseplager som hodepine. CO2-nivåer kan også indikere høye nivåer av andre skadelige luftforurensninger som flyktige organiske forbindelser som bidrar til innendørs luftforurensning.

Totalt forårsaker giftig luft mer enn 40.000 for tidlige dødsfall i Storbritannia hvert år - og har også en ekstra skadelig effekt på yngre mennesker. Dette gjelder både unges helse og hjerneutvikling, men også konsentrasjonsevne påvirkes. En ny studie viste at selv en liten økning i fine partikler førte til en betydelig økning i antall sykefravær.

Bortsett fra å eksponeres for eksterne trafikkgasser, er skolene spesielt utsatt for dårlig inneluftkvalitet ettersom de ofte ligger i eldre bygninger som kan frigjøre radon. Radon er en fargeløs gass som naturlig produseres av jord og asbestdamp som er giftig, og som assosieres med lungeproblemer og kreft.

Løsningen

Fordi konsentrasjonen av visse forurensninger i en bygning er opptil 50 ganger høyere enn utenfor, er det viktig at skolene gjør mer for å beskytte elevene og personalet. Å installere høyeffektive luftfilter gi en rekke fordeler, inkludert redusert sykefravær for både studenter og skolepersonell. Og ikke minst: en sunnere bygning, forbedret arbeidsmiljø, bedre konsentrasjon og betydlig lavere årlige energikostnader.

Det viktigste av alt: tilpassede luftfiltre i skolene hjelper til med å beskytte ungdommen - den viktigste investeringen i fremtiden. Camfils luftrensere leveres med de mest effektive HEPA-filtrene. De utfyller det eksisterende ventilasjonssystemet og gir lavere energikostnader, mer effektiv produksjon og et sunnere arbeidsmiljø med mindre støv og færre skadelige partikler.

Publisert fredag 13. september 2019