våtskrubbere

Våtskrubbere

Våtskrubbere brukes mest til industrielle applikasjoner som avgir støv og andre partikler som er vanskelige eller umulige å håndtere med tørr filtrering som eksplosjonsstøv, brennbart støv eller klebrig og fibrøst støv.

Våtskrubbere brukes til å fjerne faste, flytende og gassformige forurensninger fra luftstrømmen. Dette oppnås ved å samle opp forurensningene med en skrubbervæske som injiseres i luftstrømmen og skiller dem fra luftstrømmen med skrubbervæsken.