Luftinntaksrister

Luftinntaksrister

Camfils luftinntaksrister er holdbare, værbestandige og rengjøringsvennlige utvendige nettingfilter som stopper smuss som pollen, løv, insekter og søppel før det kommer inn og tetter til spoler og interne komponenter i luftbehandlingsenheter, kjølemaskiner, tørrluftkjølere, kjøletårn og klimaanlegg

Tilsmussing forårsaket av luftbårne partikler begrenser luftstrømmene, noe som betyr at anlegget bruker mer energi for å oppnå ønsket luftmengde, samt at det blir nødvendig med hyppig vedlikehold og at risikoen for havari øker. Camfils luftinntaksrister er tilgjengelige i standard og finmasket kvalitet for å tilpasses forholdene på stedet, og kan raskt installeres på de fleste ventilasjonsanlegg ettersom hver enkelt rist er individuelt tilpasset. Vedlikeholdstiden og -kostnadene reduseres betraktelig ettersom det er lett å se oppsamlet smuss, og skjermene kan rengjøres på få minutter med en myk børste, støvsuger eller slange. Tidkrevende, kostbar og potensielt skadelig spiralrengjøring elimineres eller reduseres betydelig. Flere monteringsalternativer er tilgjengelige.