Dårlig luftkvalitet i skolene?

Et problem som er enkelt å fikse!

Dårlig luftkvalitet i skolene er et problem - men veldig enkelt å fikse!

Publisert onsdag 23. august 2023

Hva gjør dårlig luftkvalitet i skolen med barns helse, trivsel og læringsevne? Hvorfor er barn mer sårbare for luftforurensning enn voksne? Og hvordan kan du oppnå, eller arbeide for, et sunt innemiljø i klasserommet?

Ifølge WHO (Verdens helseorganisasjon) bor nesten alle barn i verden på steder der utendørs luftforurensning overskrider grenseverdiene. 

En effektiv måte å beskytte barna våre mot luftforurensning på, er å sørge for at luften er så ren som mulig i bygninger der de oppholder seg mesteparten av tiden, for eksempel på skolen. 

Studier viser imidlertid at inneluftkvaliteten (IAQ) i skolebygninger altfor ofte er for dårlig, og til og med skadelig:  

 • En studie fra 2017 viste at 20 % av alle skoler i Sverige hadde problemer med kvaliteten på inneluften. 
 • I 2014 viste en undersøkelse av et utvalg skoledistrikter i USA at halvparten av landets skoler hadde problemer med dårlig inneklima.
 • Ved en undersøkelse av luftkvaliteten på mer enn 300 skoler i Frankrike viste det seg at 93 % av skolene hadde konsentrasjoner av fine partikler i luften som oversteg WHOs retningslinjer for et trygt innemiljø.

Barn er mest utsatt.

Den dårlige inneluftkvaliteten i klasserommene er spesielt bekymringsfull når vi tar i betraktning de mange faktorer som gjør barn mer sårbare for luftforurensning:

 • Barn har mindre luftveier og puster raskere, noe som gjør at de puster inn mer forurenset luft.
 • De er også generelt mer fysisk aktive enn voksne og puster derfor inn mer luft i forhold til kroppsstørrelsen.
 • Lungene deres vokser fortsatt, og stoffskiftet er ikke ferdig utviklet.
 • De har flere luftveisinfeksjoner - noe som ser ut til å gjøre dem mer utsatt for å bli påvirket av dårlig luftkvalitet.
 • Nesegangene deres er mindre effektive når det gjelder å filtrere ut forurensende stoffer.
Dårlig luft - mindre læring

Evnen til å fokusere, konsentrere seg og være oppmerksom er en utfordring for mange barn under ideelle forhold. Hvis luften i klasserommet er dårlig, blir evnen til å lære enda mer utfordrende.  

En studie fra 2020 tyder på at 20 % lavere luftforurensnings-nivåer kan forbedre utviklingen av barns arbeidsminne med 6,1 %, noe som tilsvarer fire ukers læringstid.
Luftforurensning fører til at barn får luftveissymptomer som kronisk hoste og forkjølelse. Forurenset luft kan ha en skadelig effekt på lungefunksjonen - selv ved lave eksponeringsnivåer. Og det kan også ha en negativ innvirkning på hjernens utvikling. 

Å puste inn skadelig luft kan føre til svekket motorikk, atferdsforstyrrelser og barnekreft. Det kan øke risikoen for å utvikle astma som barn, samt hjertesykdom, diabetes og hjerneslag senere i livet. I verste fall fører luftforurensning til døden. I 2016 anslo WHO at 600 000 barn døde av akutte infeksjoner i de nedre luftveisinfeksjoner forårsaket av forurenset luft.  

Enkel løsning på stort problem

Alle barn fortjener å puste inn luft som er sunn og fremmer læring. Ren luft i klasserommet kan enkelt oppnås ved å sørge for at skolebygningens ventilasjonssystem har luftfilter av høy kvalitet, for eksempel Camfils City-serie.

For å ta hånd om forurensning som genereres inne i klasserommet - partikler som kommer fra personer, møbler, veggmaling, byggematerialer, gardiner, veggmaling, byggematerialer, gardiner, tepper, klær, penner osv. - anbefaler vi at du supplerer filterløsningen med Camfils luftrensere i City-serien.  

Reduserer spredningen av virus 

Virus spres ofte i innemiljøer der det er mange barn, for eksempel i skoler og barnehager. En fersk irsk studie konkluderte med at Camfils luftrensere kan redusere spredningen av luftbårne virus. Ifølge studien fjerner en City M-luftrenser aerosoler fra dårlig ventilerte rom fire ganger så raskt som normalt - En evne som har vært spesielt verdifull under covid-19-pandemien.

 

 

Kilder: 

A national campaign to assess the quality of indoor environments in French schools

“Poor air is common in schools” by Swedish Ventilation

“Reducing air pollution could improve children’s ability to learn” by the Philips Foundation and the University of Manchester

Irish study: Removal of aerosols in poorly ventilated spaces by University College Dublin and the Mater Hospital in Dublin

Hva gjør dårlig luftkvalitet i skolen med barns helse, trivsel og læringsevne? Hvorfor er barn mer sårbare for luftforurensning enn voksne? Og hvordan kan du oppnå, eller arbeide for, et sunt innemiljø i klasserommet?

Ifølge WHO (Verdens helseorganisasjon) bor nesten alle barn i verden på steder der utendørs luftforurensning overskrider grenseverdiene. 

En effektiv måte å beskytte barna våre mot luftforurensning på, er å sørge for at luften er så ren som mulig i bygninger der de oppholder seg mesteparten av tiden, for eksempel på skolen. 

Studier viser imidlertid at inneluftkvaliteten (IAQ) i skolebygninger altfor ofte er for dårlig, og til og med skadelig:  

 • En studie fra 2017 viste at 20 % av alle skoler i Sverige hadde problemer med kvaliteten på inneluften. 
 • I 2014 viste en undersøkelse av et utvalg skoledistrikter i USA at halvparten av landets skoler hadde problemer med dårlig inneklima.
 • Ved en undersøkelse av luftkvaliteten på mer enn 300 skoler i Frankrike viste det seg at 93 % av skolene hadde konsentrasjoner av fine partikler i luften som oversteg WHOs retningslinjer for et trygt innemiljø.

Barn er mest utsatt.

Den dårlige inneluftkvaliteten i klasserommene er spesielt bekymringsfull når vi tar i betraktning de mange faktorer som gjør barn mer sårbare for luftforurensning:

 • Barn har mindre luftveier og puster raskere, noe som gjør at de puster inn mer forurenset luft.
 • De er også generelt mer fysisk aktive enn voksne og puster derfor inn mer luft i forhold til kroppsstørrelsen.
 • Lungene deres vokser fortsatt, og stoffskiftet er ikke ferdig utviklet.
 • De har flere luftveisinfeksjoner - noe som ser ut til å gjøre dem mer utsatt for å bli påvirket av dårlig luftkvalitet.
 • Nesegangene deres er mindre effektive når det gjelder å filtrere ut forurensende stoffer.

Mindre læring når luften er dårlig

Evnen til å fokusere, konsentrere seg og være oppmerksom er en utfordring for mange barn under ideelle forhold.
Hvis luften i klasserommet er dårlig, blir evnen til å lære enda mer utfordrende.  

En studie fra 2020 tyder på at 20 % lavere luftforurensningsnivåer kan forbedre utviklingen av barns arbeidsminne med 6,1 %.
arbeidsminne med 6,1 %, noe som tilsvarer fire ukers ekstra læringstid per år.    

Luftforurensning fører til at barn får luftveissymptomer som kronisk hoste og forkjølelse.
Forurenset luft kan ha en skadelig effekt på lungefunksjonen - selv ved lave eksponeringsnivåer. Og det kan
også ha en negativ innvirkning på hjernens utvikling. 

Å puste inn skadelig luft kan føre til svekket motorikk, atferdsforstyrrelser og barnekreft. Det kan
øke risikoen for å utvikle astma som barn, samt hjertesykdom, diabetes og hjerneslag senere i livet.  

I verste fall fører luftforurensning til døden. I 2016 anslo WHO at 600 000 barn døde av akutte infeksjoner i de nedre
luftveisinfeksjoner forårsaket av forurenset luft.
 

Løsningen er ikke komplisert

Alle barn fortjener å puste inn luft som er sunn og fremmer læring. Ren luft i klasserommet
kan enkelt oppnås ved å sørge for at skolebygningens ventilasjonssystem har luftfiltre av høy kvalitet,
for eksempel Camfils City-serie.

For å ta hånd om forurensning som genereres inne i klasserommet - partikler som kommer fra personer, møbler, veggmaling, byggematerialer, gardiner, etc,
veggmaling, byggematerialer, gardiner, tepper, klær, penner osv. - anbefaler vi at du supplerer filterløsningen
med Camfils luftrensere i City-serien. 
 

Reduserer spredningen av virus 

Virus spres ofte i innemiljøer der det er mange barn, for eksempel i skoler og barnehager.
barnehager. 
 

En fersk irsk studie konkluderte med at Camfils luftrensere kan redusere spredningen av luftbårne virus.
luftbårne virus. Ifølge studien fjerner en City M-luftrenser aerosoler fra dårlig ventilerte rom fire ganger så raskt som normalt.
den normale hastigheten. En evne som har vært spesielt verdifull under covid-19-pandemien. 

 

 

 

 

Kilder: 

A national campaign to assess the quality of indoor environments in French schools

“Poor air is common in schools” by Swedish Ventilation

“Reducing air pollution could improve children’s ability to learn” by the Philips Foundation and the University of Manchester

Irish study: Removal of aerosols in poorly ventilated spaces by University College Dublin and the Mater Hospital in Dublin