Hvordan er luftkvaliteten på kontoret ditt?
Beskytt helsen til ansatte

Anbefalinger for luftkvalitet på kontorer

God luftkvalitet på arbeidsplassen er viktig for å beskytte de ansattes helse. Dårlig luftkvalitet kan føre til økt spredning av virus blant de ansatte, noe som kan føre til lavere produktivitet og flere sykedager.

Slik forbedrer du luftkvaliteten innendørs

Luften i bygningen din utsettes for en rekke luftforurensende stoffer. Både fra luftforurensning som kommer utenfra, men også fra innendørs aktiviteter som skaper økt partikkelopphopning, molekylære problemer og til og med spredning av luftbårne virus fra menneskene i bygningen. Det er derfor viktig å skape et godt og rent luftmiljø for å beskytte de ansattes helse.

Beregn kravene for ren luft på kontoret ditt

Bredde:

 

Lengde:

 

Høyde:

0 m3

Overvåk, rapporter og kontroller luftkvaliteten innendørs

Det er ofte umulig å forutsi risikoen for luftforurensning på kontoret, ettersom risikoen er knyttet til de minste partiklene. Camfils luftkvalitetssensor Air Image hjelper deg med å overvåke, kontrollere og rapportere om luftkvaliteten på kontoret. Air Image måler og overvåker nivåene av PM1 og PM 2,5 samt relativ luftfuktighet og temperatur i inneluften. Disse verdiene kan følges både i sanntid og over tid.

Systemet muliggjør også automatisk regulering av luftstrømmen i luftrenserne avhengig av hvor forurenset inneluften er. På denne måten reduseres energikostnadene fordi luftrenserne kjører med lavere luftmengder når luftkvaliteten har nådd ønsket renhetsnivå.

Contact us

Publisert mandag 14. august 2023