Bornholms Hospital

bornholms hospital testet seg frem til store besparelser på ventilasjonsdriften

Bornholms Hospital ligger i Rønne på Bornholm og er et lokalsykehus for innbyggerne på Bornholm og Ertholmene samt de mange turistene som besøker øyene hvert år.


Bornholms Hospital, som er en del av Region Hovedstadens sykehusvesen, har ca. 570 heltidsansatte og hadde nesten 7000 sykehusinnleggelser og rundt 65 000 polikliniske besøk i 2018.

Som et sted for sykdomsbehandling og tilfriskning er god og sunn luftkvalitet på sykehus og klinikker ekstremt viktig, og derfor brukes det mye ressurser på å vedlikeholde og optimalisere ventilasjonssystemene på danske sykehus. Ofte er det ansatt dedikert personell som tar seg av og overvåker hele prosessen.

HØYE DIFFERENSIALTRYKK OG DRIFTSFORSTYRRELSER

Driftsavdelingen på Bornholms Hospital hadde store problemer med for høye differensialtrykk og driftsforstyrrelser på ventilasjonsanleggene. Aggregatene, som er plassert på sykehusets tak, er utsatt for sjøsprøyt, dis og fuktighet i luften, og fuktigheten påvirket de installerte posefiltrene så mye at luften hadde vanskeligheter med å passere gjennom filtrene. Dette førte til at driftsavdelingen ofte fikk varsel på CTS-systemet om at det var et problem med for høyt differensialtrykk, noe som krevde umiddelbar handling og filterbytte.

Dette fikk driftsavdelingen til å reagere og kontakte Camfil for å se om problemet kunne løses. Ventilasjonsfiltrene som allerede var installert, hadde syntetiske filterposer, så Camfil foreslo deres beste posefilter Hi-Flo XLT, som har en optimalisert design for høyytelses- og glassfibermedieposer. Hi-Flo XLT er et ventilasjonsfilter av høy kvalitet som opprettholder et sunt inneklima samtidig som det sparer energi og penger.

Publisert onsdag 5. juni 2024
Image for Bornholm's Hospital case study
Image for Bornholm's Hospital case study

SATT PÅ PRØVE

Driftsavdelingen bestemte seg for å teste Camfils Hi-Flo XLT-filter med et forsøk på fire ventilasjonsaggregater på taket til en avdeling. De utvalgte aggregatene - VE01, VE02, VE03 og VE04 - er identiske aggregater, alle med en luftmengde på 11 000 m³/t, nøyaktig samme driftstimer, og de deler også det samme avtrekkskammeret. Enhetene er også i drift 24 timer i døgnet, sju dager i uken, året rundt.

For å få så valide data som mulig ble det installert «gamle» posefiltre i enhetene VE01 og VE02, og Hi-Flo XLT-posefiltre i enhetene VE03 og VE04. Testen ble gjennomført over en periode på fire måneder, og i løpet av denne perioden kunne driftsavdelingen vise til en energibesparelse på 36 % og betydelig færre driftsforstyrrelser.

STORE ENERGIBESPARELSER

Energibesparelsene beløper seg til ca. 20 000 danske kroner per år per anlegg. I tillegg har konverteringen av filtrene også resultert i færre filterbytter, lavere CO2-utslipp og forbedret luftkvalitet for å beskytte pasienter og personale.

De overveldende positive resultatene har fått Bornholms Hospital til å skifte ut alle ventilasjonsfiltrene i takaggregatene til Hi-Flo XLT, noe som ifølge Bornholms Hospitals egne beregninger vil gi energibesparelser på rundt 100 000 danske kroner.