MOLEKYLÆRLABORATORIUM

Molekylær Kontamineringskontroll

Laboratorietjenester

Den molekylære mediariggen og den unike fullskala kjemiske filterriggen på våre laboratorier i Trosa, Sverige og Ipoh, Malaysia er eksempler på de betydelige investeringene i molekylær filtrering. I disse unike laboratoriene testes fullstrørrelse gassfilter i et bredt spekter av temperatur- og fuktighetsforhold, og utfordres med forskjellige gasser i henhold til ISO 10121-1 og 10121-2. Effektivitet og levetid bestemmes av en rekke avanserte gassdeteksjonsutstyr.


Molekylære målingstjenester og support

Citycheck

 • Passiv prøvetaking
 • IAQ-analyse av inneluft
 • Prøvetakingstid 7 dager
 • Analyse med GC-MS
 • Identifisering av de 26 vanligste flyktige organiske forbindelsene (VOC) og 9 aldehyder
 • I samsvar med EU-standarden ISO 16000-4-2011

 

GIGACHECK ACTIVE

 • Lokalt laboratorium for Europa
 • Frakoblede målinger (2 til 6 timers prøvetaking)
 • Påvisning og kvantifisering av forskjellige VOC
 • Bredere gjenkjenning enn Gigacheck eller Citycheck
 • Ion-detektorer (F, CI, NO2, NO3, SO42, PO42, NH4 +)

GIGACHECK PASSIVE

 • Frakoblet, passiv prøvetaking
 • VOC (benzen, toluen, oktan, butylacetat, etylbenzen, xylen og nonan)
 • Syrer (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3, HF, HCI)
 • Baser (NH3)
 • Organiske syrer (eddiksyre, maursyre)
 • O3
 • Prøvetakingstid 1 dag til 1 måned avhengig av bruksområde
 • Leveringstid 4 uker (prøvelevering 3 dager + rapport

CAMPURE CUPONS

 • Frakoblet passiv prøvetaking
 • Korrosjonsnivåer i henhold til ISA Standard 71.04-2013
 • Prøvetid 30 dager
 • Leadtid (leveringstid 3 dager + rapport 10 dager)
 • Kuponganalyse utførtes i Trosa, Malaysia eller USA

AirImage-COR

 • Måling i sanntid
 • Gir korrosjonsnivåer i henhold til ISA Standard 71.04-2013
 • Meget lang batterilevetid, 5 år under normale driftsforhold
 • Forseglet foringsrør laget av polykarbonat
 • Trådløs kommunikasjon for museer med glassstativer
 • Andre metaller i tillegg til kobber og sølv på forespørsel
 • Tlgjengelig i Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og Asia

Molekylære mediatester

Gigamonitor (Destructive test)

 • Offline måling
 • Destruktive Test (post mortem test)
 • Evluering av status og gjenværende levetid for pliisserte molekylærfilter
 • VOC og organisk kondensabel identifisering og kventifisering
 • Gjenværendekjemisk kapasitet for gasser og syrer
 • Tilgjengelig i Nord-Amerika, Europa, Midt-Østen