Et godt ventilasjonssystem kan beskytte mot luftbårne virus

I en vitenskapelig debatt har WHO kommet frem til at COVID-19 ikke kan utelukkes å være luftbåren i trange, lukkede eller dårlig ventilerte miljøer. Forskere over hele verden leter etter flere bevis, fordi dette kan påvirke mange retningslinjer for trange innemiljøer. WHO har tidligere presentert studier med bevis for at overføring av COVID-19 skjer mellom mennesker med symptomer - til andre i nærkontakt - gjennom dråper. Dette skjer enten gjennom direkte kontakt med den smittede eller gjennom nærkontakt med forurensede gjenstander og overflater.

Denne infografikken fra BBC forklarer forskjellen mellom dråper og luftbåren smitte. Respiratoriske dråper er veldig små - ofte usynlig for det blotte øye - med en partikkelstørrelse som spenner fra mindre enn 0,5 mikrometer til 15 mikrometer. Det finnes måter man kan håndtere disse dråpene inne i ventilasjonssystemet. Noen av disse dråpene er for tunge til å forbli i luften, og vil falle på gulv eller overflater i nærheten. Overflatene samler dråper forurenset med COVID-19, og en mottakelig person som berører en slik overflate kan bli smittet.

Forskere har observert at 95 % av partiklene i luften ofte er mindre enn 1 μm (μm = mikrometer). Blant disse er PM1-partikler (Particulate Matter) som er mindre enn 1 mikrometer. Det er mer sannsynlig at dråper i området 0,5 til 20,0 mikrometer som flyter i luften, blir holdt tilbake i luftveiene - og fremkaller en infeksjon. På grunn av virusets størrelse (diameter 0,15 µm til 0.4 µm), er de inkludert i kategorien forurensninger definert som PM1.

 

Størrelsen på partiklene som skal filtreres i innemiljøet, definerer valget eller utvalget av effektiviteten for luftfiltreringsløsningen. For eksempel, så virker pollen eller bakterier gigantiske sammenlignet med koronaviruset. Beskyttelsen som er god nok for sesongallergier, er kanskje ikke tilstrekkelig for å bekjempe skadelige patogener som koronavirus. For å sammenligne størrelser ytterligere, så har et menneskehår en diameter på 60 til 120 mikrometer -  noe som kan gi en god forståelse av hvor lite koronaviruset er.

Hva kan du gjøre?

Forbedring av ventilasjonssystemet, kontroll av luftstrøm og luftfiltrering er nøkkelen til å redusere spredningen av COVID-19 i innemiljøet. 

1. Øk mengden uteluft  

  • ventiler med ren uteluft
  • øk luftvolumet 
  • minimer resirkuleringsluften 

Øk luftmengden der det er mulig, og slå av eller reduser resirkulasjonsluften. Endringer i ventilasjonsanlegget, som for eksempel installasjon av et kontrollsystem for luftmengder som gjør det mulig å maksimere friskluftstilførselen og minimere resirkulasjonsluften. Hvis du har behov for å bruke resirkulasjonsluft, kan du oppgradere til høyeffektive filter som er i stand til å fange opp partikler i størrelse <1 mikrometer (ISO ePM1 80% og over). Sammen med dette er det også viktig å sørge for at viften i ventilasjonssystemet er kraftig nok til å håndtere oppgraderingen.

2. Bruk filter i filterklasse ePM1 

  • høyeffektiv luftfiltrering, med forbehold ventilatorkapasitet
  • mobile luftrensere 
  • følg vedlikeholdsplanen
  • kontroller luftfuktigheten 

Et høyeffektivt luftfilter kan fange opp partiklene som forårsaker spredning av virus - og de blir inaktive mens de er fanget i filteret. En oppgradering til høyeffektive filter avhenger av forurensningsnivået i luften. Filter av høyere kvalitet kan kreve et forfilter for å sikre en lengre levetid, men ventilasjonsviftene må kunne håndtere det økte trykket med et ekstra filtertrinn.
Camfil anbefaler en ISO ePM1 filterklasse i henhold til ISO 16890 (ePM1 60% eller høyere) for ventilasjonssystemer med luftbehandlingsaggregat, men på grunn av økt motstand mot luftstrøm og plassbegrensninger, er dette kanskje ikke mulig eller praktisk for alle kommersielle ventilasjonssystemer. Vurder å bruke luftrensere for raskt og enkelt å supplere det eksisterende ventilasjonssystemet. Dette er også en måte å raskt øke luftkvaliteten i et allerede fungerende system ved en økt risiko som krever enda bedre beskyttelse. En luftfiltreringsekspert kan utføre en ordentlig analyse og foreslå en løsning basert på innemiljøet og det eksisterende ventilasjonssystemet - for å minimere effekten av skadelige patogener som COVID-19.

Effektiviteten til høytytende luftfiltre (HEPA-filtre) måles med MPPS (most penetrating particle size), noe som betyr at dette er filterets laveste effektivitet. For mindre eller større partikler vil filteret fungere enda bedre. MPPS er vanligvis mellom 0,1 og 0,2 mikrometer i størrelse. Bakterier og virus er ofte mindre enn det, men binder seg vanligvis til større partikler. Det er også viktig å forstå at luftfiltre ikke aktivt dreper levende organismer. De fanger dem opp og holder dem i filtermaterialet. Når viruset er fanget, forblir det i luftfilteret og tørker til slutt ut og dør (kalt inaktivt). Studier av COVID-19-viruset indikerer at viruset ikke overlever lenger enn tre dager på åpne overflater. Diagrammene nedenfor viser filtreringseffektiviteten til forskjellige filtre når det gjelder de minste partiklene, PM1, for eksempel eksosgasser, virus og bakterier.

 

Sammenlignet med andre filterklasser, fanger filter i klassen H13 opp til 99.95 % av forurensende stoffer klassifisert som PM1, som for eksempel COVID-19 viruset. Sørg for at den filterleverandøren du velger når du oppgraderer til en mer effektiv filterklasse, også kan levere testprotokoller. Overvei også mobile luftrensere i rommet for å redusere virusbelastningen.

Høy luftfuktighet fører til en reduksjon av smittsom influensavirus fra tørrhoste. Innendørs luftfuktighetsnivå på mellom 40-60 % RH er vitenskapelig bevist å kunne bekjempe luftbårne influensainfeksjoner. Riktig fuktighetsnivå forkorter tiden luftbåren influensa er smittsom. 

Et oppgradert ventilasjonssystem med filter av høy effektivitet som minsker virkningen av skadelige patogener i innemiljø, er et "must" ved dråpe- eller luftbåren smitte. Hvis infeksjonen er luftbåren, så er optimalisert luftmengde i ventilasjonssystemet - der det er mulig - helt avgjørende. Kontakt Camfil for å diskutere ditt luftfiltreringsbehov, og sjekk luftkvaliteten hos deg sammen med en ekspert.

Kilder:

Kan ventilasjonssystem bidra til å forhindre overføring av COVID-19? - Publisert av McKinsey

WHO revurderer hvordan COVID-19 spres i luften – Publisert av BBC

Høy luftfuktighet fører til tap av smittsom influensavirus - Journal

Overføring av COVID-19 virus via dråper og aerosoler – Study & Journal

Publisert tirsdag 1. september 2020