Gassturbiner

Gassturbiner

Gassturbiner er høyeffektive, følsomme maskiner som kan bruke til å generere elektrisitet, eller mekanisk driverenhet til styring av forskjellige prosesser. De benyttes over hele verden i miljømessige og driftsmessige forhold som kan variere drastisk. Derfor bør filterløsninger tilpasses slik at de kan gi tilstrekkelig beskyttelse.

Kraftproduksjon

I gassturbinindustrien vil luftfiltrering sikre maksimal effektivitet for anleggene som driftes døgnet rundt. Ettersom bruken av fornybar energi øker, må konkurranseevnen til generatorer og gassturbiner effektiviseres for å kunne ivareta lønnsomheten. Camfils luftfiltreringsløsninger er designet for dette.

Med økt konkurranseevne kan kraftverk forbedre sine marginer ved å beskytte gassturbiner med tilpasset EPA-filtrering. Da enhver effektivitetsforbedring betyr lengre levetid og bedre lønnsomhet, er våre filtreringsløsninger designet for å holde turbinen så god som ny i lang tid, i tillegg til å øke brennstoffeffektiviteten. Våre EPA-filtreringsløsninger gir deg mulighet for å øke til å øke tilgjengeligheten og påliteligheten.

Nødanlegg skal kunne starte raskt, uten at store kunder merker det. Våre høyeffektive, robuste filterløsninger sikrer at du er klar når som helst. Når tilgjengelighet er avgjørende, gir pålitelige løsninger deg den høyeste drivstoffeffektiviteten med de laveste utslippene, noe som også vil gi økt lønnsomhet på sikt.

Olje & Gass 

I O&G applikasjoner, enten på offshore produksjonsplattform, fracking-sites eller raffinerier - møter turbiner ofte utfordringer med en rekke aggressive forurensende stoffer som salt og aggressive gasser. I kritiske prosesser skal disse utfordringene tas alvorlige. Med med enn 50 års erfaring er våre løsninger fleksible og optimalisert til alle applikasjoner - fra kompakte EPA-løsninger til offshore, til mobile enheter på fracking-sites, til molekylære løsninger når der finnes korrosiv gass. Har du spesifikke krav, er det stor sjanse for at vi har erfaringer fra industrien som gjør av vi kan hjelpe deg. 

Forskning & Utvikling

Ved hjelp av testrigger som etterligner selv de mest ekstreme forhold – fra salt- og vannsprut til store mengder luft og høyt trykk – kan vår R&D-avdeling fokusere på sikkerhet og pålitelighet. Vi utfordrer våre egne produkter med driftsomstendigheter som i de virkelige liv – og dette skjer på våre mobile testtrailere, CamLabs, og vi er alltid klare til å vise deg de faktiste data på yteevne. Våre patenterte løsninger so CamGT 3V-600 har påvirket bransjens grenser for vannhåndtering, effektiv saltfjerning og lavere trykkfall. Når driftssikkerhet er en kritisk faktor, skal dine luftfilter være ytterst pålitelige. .

Vi streber etter å være den som forstår luft og lokale forhold bedre enn noen annen. Litt besatte, kanskje? Men når opp til 98% av det som skal inn i utstyret ditt er luft, da mener vi at det å være så engasjerte er en god ting.. Ved å gi deg de fakta du trenger for å kunne ta riktige beslutninger, kan du både optimalisere produksjonen og effektiviteten. Som den mest forutsigbare leverandøren av luftfiltreringsløsninger, hjelper vi ditt utstyr til å fungere både bedre og lengre – og at ingen overraskelser skjer underveis. Vi hjelper deg til å ta kontroll.

 

Hvis du designer et nytt system eller bare ser etter en måte å forbedre eksisterende: spør oss om LCC (Life Cycle Cost) software, våre luftkvalitetsanalyser, eller en CamLab test.