Gassturbiner

Gassturbiner

Gassturbiner er høyeffektive, følsomme maskiner som kan bruke til å generere elektrisitet, eller mekanisk driverenhet til styring av forskjellige prosesser. De benyttes over hele verden i miljømessige og driftsmessige forhold som kan variere drastisk. Derfor bør filterløsninger tilpasses slik at de kan gi tilstrekkelig beskyttelse.

Kraftproduksjon

I gassturbinindustrien vil luftfiltrering sikre maksimal effektivitet for anleggene som driftes døgnet rundt. Ettersom bruken av fornybar energi øker, må konkurranseevnen til generatorer og gassturbiner effektiviseres for å kunne ivareta lønnsomheten. Camfils luftfiltreringsløsninger er designet for dette.

Med økt konkurranseevne kan kraftverk forbedre sine marginer ved å beskytte gassturbiner med tilpasset EPA-filtrering. Da enhver effektivitetsforbedring betyr lengre levetid og bedre lønnsomhet, er våre filtreringsløsninger designet for å holde turbinen så god som ny i lang tid, i tillegg til å øke brennstoffeffektiviteten. Våre EPA-filtreringsløsninger gir deg mulighet for å øke til å øke tilgjengeligheten og påliteligheten.

Nødanlegg skal kunne starte raskt, uten at store kunder merker det. Våre høyeffektive, robuste filterløsninger sikrer at du er klar når som helst. Når tilgjengelighet er avgjørende, gir pålitelige løsninger deg den høyeste drivstoffeffektiviteten med de laveste utslippene, noe som også vil gi økt lønnsomhet på sikt.

Olje & Gass 

I O&G applikasjoner, enten på offshore produksjonsplattform, fracking-sites eller raffinerier - møter turbiner ofte utfordringer med en rekke aggressive forurensende stoffer som salt og aggressive gasser. I kritiske prosesser skal disse utfordringene tas alvorlige. Med med enn 50 års erfaring er våre løsninger fleksible og optimalisert til alle applikasjoner - fra kompakte EPA-løsninger til offshore, til mobile enheter på fracking-sites, til molekylære løsninger når der finnes korrosiv gass. Har du spesifikke krav, er det stor sjanse for at vi har erfaringer fra industrien som gjør av vi kan hjelpe deg. 

Forskning & Utvikling

Ved hjelp av testrigger som etterligner selv de mest ekstreme forhold – fra salt- og vannsprut til store mengder luft og høyt trykk – kan vår R&D-avdeling fokusere på sikkerhet og pålitelighet. Vi utfordrer våre egne produkter med driftsomstendigheter som i de virkelige liv – og dette skjer på våre mobile testtrailere, CamLabs, og vi er alltid klare til å vise deg de faktiste data på yteevne. Våre patenterte løsninger so CamGT 3V-600 har påvirket bransjens grenser for vannhåndtering, effektiv saltfjerning og lavere trykkfall. Når driftssikkerhet er en kritisk faktor, skal dine luftfilter være ytterst pålitelige. .

Vi streber etter å være den som forstår luft og lokale forhold bedre enn noen annen. Litt besatte, kanskje? Men når opp til 98% av det som skal inn i utstyret ditt er luft, da mener vi at det å være så engasjerte er en god ting.. Ved å gi deg de fakta du trenger for å kunne ta riktige beslutninger, kan du både optimalisere produksjonen og effektiviteten. Som den mest forutsigbare leverandøren av luftfiltreringsløsninger, hjelper vi ditt utstyr til å fungere både bedre og lengre – og at ingen overraskelser skjer underveis. Vi hjelper deg til å ta kontroll.

 

Hvis du designer et nytt system eller bare ser etter en måte å forbedre eksisterende: spør oss om LCC (Life Cycle Cost) software, våre luftkvalitetsanalyser, eller en CamLab test.

Artikler

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Elektronikk og optikk Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Take a breath Luftrensere Offentlige & Kommersielle Bygninger Gassturbiner Viruskontaminering Forskrifter & Standarder Luftkvalitet

Power Systems og Bærekraft

Publisert torsdag 30. juli 2020

Camfil Power Systems (PS) tilbyr filtrerings- og akustiske løsninger for turbomaskineri inkludert gassturbiner, generatorer, industrielle luftkompressorer og dieselmotorer. Turbomachinery-teknologien har utviklet seg enormt de siste tiårene.(ENG)

Bærekraft Gassturbiner

Nytt til til gassturbiner

Publisert mandag 4. mai 2020

Flere papirfabrikker håndterer kombikraftverk der de driver 44 MW gassturbiner med høye tilgjengelighetskrav (8500 timer / år). I et forsøk på å øke gasturbinens ytelse ble Camfil Power Systems bedt om å optimalisere det eksisterende filtreringssystemet for tre papirfabrikker.

Kundehistorier Gassturbiner

"Flymotorer bruker ikke filter, så hvorfor skal jeg?"

Publisert torsdag 12. september 2019

For å kunne svare på dette - la oss se på forskjellen mellom landbaserte gassturbiner og jetmotorer.

Gassturbiner

ENGIE Midlothian (GDF SUEZ) valgte Camfil over 7 konkurrenter

Publisert fredag 23. august 2019

Misfornøyd med ytelsen til et arvet pulsfilteranlegg, analyserte ENGIE, Energy North America (tidligere GDF Suez), rundt 30 alternative filtreringsvalg fra syv selskaper og valgte et CamGT 3V-600 for ettermontering av seks gassturbiner på Midlothian-anlegget i Texas. Et mobilt CamLab ble brukt på stedet for å bekrefte filterytelsen.

Kundehistorier Gassturbiner

BioGassproduksjon av varme og kraft i St. Albans, UK

Publisert mandag 6. mai 2019

Biogassen som produseres er full av H2S (hydrogensulfid), en gass som kan forårsake korrosjon og tære på gassmotoren. Dette krevde en løsning med høy reduksjon av H2S og enkelt vedlikehold av filtermaterialet (ENG).

Kundehistorier

Dalkia oppgraderer til EPA-klasse

Publisert mandag 6. mai 2019

Camfil vinner avtalen med Dalkia over fire konkurrenter. Dalkia designet 12 testbenker for å sammenligne fire luftfiltreringskombinasjoner med forskjellige arbeidsmiljøer på tre steder i Frankrike. Fire konkurrenter stod fritt til å velge mellom de beste kombinasjonene.

Kundehistorier Gassturbiner

Rett løsning i utfordrende kystmiljø

Publisert mandag 6. mai 2019

Oppgradering på Indias største kraftverk: Finn ut hvorfor Camfil hadde den rette løsningen i et utfordrende kystmiljø hos Tata Power Ltd., Indias største integrerte kraftselskap.

Kundehistorier Gassturbiner

Støyplager?

Publisert mandag 6. mai 2019

Klager fra nærliggende områder om forstyrrende støy fikk anleggene til å evaluere et støyreduserende filtersystem.

Kundehistorier Gassturbiner

Camfil & Solar Turbines designer ny løsning sammen

Publisert mandag 6. mai 2019

Enhetene er utsatt for alvorlige miljøforhold som fører til et maksimalt trykkfall (dP) og ødelegger motoren fra forurensning og korrosjon. Som et resultat ble kunden tvunget til å planlegge uønsket driftsstans for vedlikehold.

Kundehistorier Gassturbiner

Salt & korrosjon - hva kan du gjøre?

Publisert mandag 6. mai 2019

Opererer du på langs kysten eller offshore? Da må du sannsynligvis takle korrosjonsrelaterte problemer. Du kan imidlertid unngå korrosjon hvis du gjør noen viktige og riktige tiltak.

Gassturbiner

Hvordan velger man rett filtreringsløsning?

Publisert mandag 6. mai 2019

Filtreringssystemer for luftinntak skal være designet for å passe miljøet. På grunn av markedspress har en generell utforming blitt brukt i vidt varierende miljøforhold. Sørg for å få en vurdering før du kjøper.

Gassturbiner

Strategier for filterbytte

Publisert mandag 6. mai 2019

Optimal ytelse på gassturbiner avhenger mye av kvaliteten på luftinntaksfilter. Den riktige filtreringen sikrer også økonomiske besparelser.

Gassturbiner