Slik forandres luftkvaliteten på vinteren

Om vinteren føles luften ofte både klar og frisk takket være kulden. Men ting er ikke alltid slik som det virker. Sannheten er at det vanligvis er en høyere konsentrasjon av luftforurensning i uteluften i vinterhalvåret.

Med riktige filtreringsløsninger kan du imidlertid forbedre innemiljøet betydelig, og unngå de farlige partiklene som forurenser. Hvis du bytter til filter med høyere ytelse, eller kjøper en luftrenser, vil du sannsynligvis samtidig redusere sykefravær, redusere energikostnader og øke produktiviteten. Uansett hvilken ventilasjonsløsning du har for øyeblikket, finnes det alltid tiltak du kan gjøre for å forbedre inneluften på arbeidsplassen din – enten du jobber på kontor, lager eller fabrikk. Det trenger heller ikke koste skjorta.

Bedre på landet enn i byen

De som bor i byer har en tendens til å bli mer påvirket av høye partikkelnivåer enn de som bor i landlige områder. Befolkningstettheten i byene gjør at luftforurensning dannes i større skala, som for eksempel fra veitransport. Forurensende partikler deles i forskjellige størrelser: grove partikler, fine partikler og ultrafine partikler (nanopartikler). Luftforurensning inneholder også nitrogendioksid eller ozon (på bakken) som kan forårsake helseproblemer hos mennesker.

De siste årene har oppfatningen av skader forårsaket av luftforurensning endret seg. Studier viser en klar sammenheng mellom negative helseeffekter og nivåer av forurensning i uteluften. Man har funnet at helseeffekter forekommer på enda lavere nivåer enn tidligere antatt. Partikler fra trafikkavgasser, spesielt de minste partiklene, er forbundet med størst helserisiko og helsekostnader.
Fine og ultrafine partikler (nanopartikler) er så lette at de er vanskelige å måle i vekt og masse. De bidrar i liten grad til den totale massen av partikler, men er samtidig flest i antall. Dette betyr at de sammen danner en større overflate og er mer kjemisk reaktive enn grovere partikler. Dette gjør at de kan forårsake større skade når du puster dem inn.

Frisk luft innendørs

Som individ kan du ikke gjøre mye med uteluften, men du kan påvirke og forbedre inneluften. I ventilasjonssystemer finnes luftfilter som påvirker konsentrasjonen av miljøgifter i luften. Tilluftsfilter består av ulike filter i forskjellige filterklasser. Gjennom luftfilter med lav filterklasse passerer alle skadelige luftforurensninger, mens i filter med høyere filterklasse reduseres miljøgiftene.

Hvis du vil ha enda renere luft enn hva et vanlig ventilasjon kan gi, er luftrenser et godt alternativ. Luftrensere fungerer som et supplement til eksisterende ventilasjon og fungerer for eksempel meget godt på skoler eller kontorer der det er ønskelig med bedre kvalitet på inneluften. Det er spesielt gunstig med luftrenser i lokaler i bymiljøer pga høyere konsentrasjoner med luftforurensning i byene.

For at en luftrenser skal fungere optimalt må den tilpasses riktig luftrensingsområde/flate. Velg en renser som fungerer med passiv teknologi, det vil si med mekaniske filtermekanismer for partikler og gassabsorbsjon. Risikoen med andre teknologier er at luftrensere produserer ozon og ladede partikler, og det vil du ikke ha.

Det er et kjent faktum at kontoransatte fungerer bedre i riktig romtemperatur og på kontorer med inneluft av god kvalitet. Som arbeidsgiver kan du derfor spare store penger på høyere produktivitet og reduserte kortvarige sykefravær hvis du har et velfungerende installasjonssystem og et godt innemiljø.

kilder:
Det svenske miljøvernbyrået rapporterer Frisk luft 2019
Adnan Ploskić, forsker ved KTH Construction Science og forretningsutvikler ved Bravida Sverige.


Publisert torsdag 7. desember 2023