Beskytt deg mot virus og bakterier på jobb

Høst og vinter betyr ofte forkjølelse, influensa og andre sykdommer. Vi bruker mer tid innendørs og er tettere på hverandre, noe som lett fører til at vi smitter omgivelsene. Når vi hoster og nyser, skiller vi ut små dråper som kan spre seg flere meter og holde seg lenge i luften. Når dråpene har falt ned på overflater, kan virus og bakterier overleve i flere dager, avhengig av miljø og forhold. Derfor er det ekstra viktig at vi hoster og nyser i armhulen og vasker hendene ofte, men det er også andre tiltak vi kan ta for å redusere spredningen.

Vi er alle klar over at luftforurensning er helseskadelig. I en studie publisert av European Public Health Alliance (EPHA) om SARS-viruset fra 2003, har forskere vært i stand til å se en sammenheng mellom dårlig luftkvalitet og det høye antallet pasienter, som nå til og med kan knyttes til koronavirus. I følge European Public Health Alliance (EPHA) er det 84% større sannsynlighet for at mennesker i forurensede byer blir smittet med koronavirus. Hvor mye og hva vi avgir av forurensning har endret seg over tid, men fremfor alt er den store forskjellen at vi i dag avgir større mengder mindre partikler, såkalte PM1-partikler. PM1-partikler er partikler som er veldig små, ett mikrometer og mindre, dvs. mindre enn en tusendels millimeter.

Sammenlign størrelsen på virus med menneskehår.
Det er mulig å filtrere disse ut, men dette er en større utfordring for mange. For eksempel fjerner det mest benyttede tilluftsfilteret, klasse ePM1 60% (tidligere F7), omtrent 60% av disse partiklene, resten går inn i bygget med ventilasjon. Fremfor alt er det vanskeligere for kroppens naturlige filter å motstå, og forurensninger trenger lettere inn i kroppen. Uteluften er vanskelig for oss å påvirke som enkeltpersoner, men arbeidsgivere og byggherrer har et ansvar og kan alltid gjøre noe for å forbedre inneluften og dermed bidra til et sunnere arbeidsmiljø.

Rengjør luften i stedet for gulvet

Vi bruker opptil 90% av tiden vår innendørs, noe som bør gjøre ren luft til en av de viktigste prioriteringene på arbeidsplassen vår. Det er ikke bare uteluften som påvirker innemiljøet, vi påvirker den i stor grad selv ved å bruke kjemikalier, tente lys, planter, tekstiler - og til og med hvor ofte vi rengjør. Dråpene som skilles ut når vi nyser og hoster er ikke noe som filter i ventilasjonen kan forhindre eller filtrere ut. For å unngå spredning av bakterier og virus i rommet, bør du derfor installere luftrensere. Luftrensere er tilgjengelige i alle mulige design og tilpasset forskjellige miljøer.

Camfil's City-Series luftrenser renser 99,95% av luften mens du holder rengjøringskostnadene nede. Virus som er fanget i filteret setter seg fast, tørker og dør.

Se eksempler på forskellige miljøer og filterklasser her.
Hvis du også vil påvirke luften som kommer utenfra og inn gjennom ventilasjonsanlegget, må du se gjennom hvilke filter som er installert i bygningen. Å heve filterklassen på tilluftsfilteret i byggets ventilasjonsenhet gjør en stor forskjell for luften som filtreres inn til rommet. Ifølge forskere ved University of Oregon og University of California har fuktighet også stor innvirkning på spredningen av virus. En fuktighet på 40-60% gjør det vanskeligere for virus å overleve, og dette kan man påvirke på forskjellige måter.
Det er mange faktorer som påvirker innemiljøet, f.eks. hvilke filtre vi har i eiendommen, om vi har luftrensere samt hvilken fuktighet det er. Den enkleste og raskeste måten å forbedre luftkvaliteten på (IAQ) er å installere luftrensere. Det finnes også verktøy for å måle luftkvaliteten og dermed sikre at du har et godt inneklima - å måle er å vite.

Camfil jobber aktivt med FNs Bærekraftmål: Helse og livskvalitet og Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Gjennomgang av luftkvaliteten på arbeidsplassen din kan gjøre en stor forskjell for ansattes helse og dermed også øke produktiviteten. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her.

Ønsker du å få en konsultasjon om hvilken filterløsning som er best for deg og din arbeidsplass? Kontakt oss så hjelper vi deg.
 

Kilder

European Public Health Alliance, "Coronavirus-trusselen større for forurensede byer", 2020 (lastet ned oktober 2020)
https://epha.org/coronavirus-threat-greater-for-polluted-cities/

Environmental Health Journal, "Luftforurensning og dødsfall ved SARS i Folkerepublikken Kina: En økologisk studie", 2003, (lastet ned oktober 2020)
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-2-15

American Society for Microbiology, “2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission”, 2019, (lastet ned oktober 2020)
https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20

 
Publisert onsdag 16. desember 2020