filterelementer
for støv- og røykfiltrering

Filterelementer

Filterelementer er integrerte komponenter i alle oppsamlingssystemer som håndterer tørt støv og røyk eller kjølevæskedamp.

Oljedampseparatorer er vanligvis utformet med forskjellige filtertrinn for grove og fine partikler. Filterkassettene i det første trinnet er selvrensende filtrer fordi de bruker en gravitasjonsdreneringseffekt som tillater separasjon eller retur av de oppsamlede smøremidlene.

Begge typer filterelement kan utstyres med forskjellige filtermedier, som hver har spesielle egenskaper som sikrer best mulig filtreringseffektivitet for ulike bruksområder og utslipp. samt optimalisert filterlevetid.
Camfil utvikler, produserer og forbedrer de fleste filterelementer og filtermedier internt, noe som garanterer filtreringsløsninger av høy kvalitet.

I tillegg til filtertil våre egne filtreringssystemer, tilbyr Camfil et bredt spekter av filterpatroner og flatplatefilterelementer for ettermontering/retrofit av de vanligste støvoppsamlingssystemene på markedet.