Restauranter

Restauranter

Sett inneluft på menyen i restauranten din – og minimer brannrisiko, fjern uønsket lukt og klager, og øk kundeloyaliteten med frisk, ren luft.

I dag går flere og flere ut for å spise. Gjestene vurderer den samlede kundeopplevelsen ned til  minste detalj… Økt trafikk medfører økt profitt, men også økt risiko i kjøkkenet. Derfor har restauranter av alle slag behov for å ta luftkvalitet og luftbehandling på alvor.

Utfordringene ve restaurantventilasjon og styring av luftkvalitet

Et travelt kommersielt kjøkken har helt forskjellige krav sammenlignet med restaurantens spiseområde, som krever en mer komfortabel, rolig atmosfære. I kjøkkenet bør det finnes et kraftig ventilasjonssystem som fjerner varme fra matlagingsprosessene og  fanger røyk, damp og os fra olje.  

Denne luften sendes vanligvis gjennom bygninger og rett ut i atmosfæren. Dette fører til flere potensielle farer, slik som:

·       Brann

·       Dårlig hygiene i kanalene

·       Skadedyr

·       Lukt

Restaurantventilasjon: Godt for helsen, godt for virksomheten

Kommersielle kjøkken er godt ventilert for å kunne fjerne varme, røyk og damp. Å behandle avtrekksluft og tilluft på en god og sikker måte er avgjørende for å minimere brannrisiko, eliminere uønsket lukt og sørge for god luftkvalitet til gjestene.

For å minske risikonen er den beste løsningen en passende kombinasjon av luftfiltrering som samler olje og fett, fanger fine partikler og til slutt fjerner gasser som avgir lukt. Mengdene av olje, fett, partikler og lukt kan være veldig høye i kjøkkenavtrekksutstyr. Etter en vellykket installasjon, skal spesifikke vedlikeholdsprosedyrer følges for å sikre en kontinuerlig effektivitet.  

Beskytt mat, møbler, medarbeidere og gjester

All luft som suges ut fra kjøkken og restauranter skal erstattes. Hvis den ikke behandles hensiktsmessig, vil også utskiftningsluften være en kilde til risiko for matvarehygiene – og kan gi skader på overflater og møbler, og selvsagt påvirke trivselen til personalet og gjestene. Det er derfor viktig at  tilført luft filtreres korrekt for å kunne holde ent høy kvalitet  på inneluften (IAQ). Når det gjelder å beskytte mennesker er det særdeles viktig at den minste partikkelfraksjonen, PM1, filtreres effektivt med ePM1-filter i henhold til ISO 16890.