Kullsenger

Kullsenger

Løsfylte kullsengfilter

Aktivt kull eller media med aluminiumoksid benyttes i kullsenger (>=100 mm) mellom perforerte metallplater i ulike store filterskap, i ett eller flere steg - avhengig av konsentrasjon og luftstrømskrav.