Kullsenger

Kullsenger

Løstfylte dypbunnsfiltre laget av karbon- og aluminamedier for kritiske bruksområder når det stilles høyere krav til effektivitet eller levetid. Brukes ofte i industrielle miljøer som f.eks tremasse- og papirfabrikker, biogassproduksjon eller oppgradering av biogass (biometan).

Aktivt kull eller medier med aluminiumoxid brukes som dypbunnsfilter (> = 100 mm) mellom perforerte metallnett i filterskap av forskjellige størrelser, og i ett eller flere trinn. Avhengig av konsentrasjon og luftstrømskrav finnes det ulike dimensjoner og løsninger. Ulike løsninger er tilgjengelige for å bytte filtermedier, inkludert manuelt etterfyllbare filterkassetter.