Camfils Chief Airgonomics Officer-program

CHIEF AIRGONOMICS OFFICER-INITIATIVET ER EN UNIK TILNÆRMING FOR Å ØKE TRIVSEL, HELSE OG PRODUKTIVITET PÅ ARBEIDSPLASSEN.

Visjonen med Camfils Chief Airgonomics Officer-initiativ er å ha én person som er ansvarlig for kvaliteten på inneluften på alle arbeidsplasser rundt om i verden. 

En faktor blir ofte oversett, forsømt eller glemt på de fleste arbeidsplasser: KVALTITETEN PÅ INNELUFTEN. Årsaken er at ingen egentlig tar ansvar for luften du puster inn... Du kan si at arbeidsgiveren din er ansvarlig for arbeidsmiljøet ditt - men vet de hvordan man oppnår ren, sunn og produktiv inneluft?

Derfor lanserte Camfil initiativet Chief Airgonomics Officer. En enkel og - synes vi - åpenbar idé: at hver arbeidsplass, hvert selskap og hver organisasjon over hele verden bør ha sin egen Chief Airgonomics Officer (CAO). En person som er ansvarlig for inneluftkvaliteten. En som har kunnskap om og innsikt i hvordan man oppnår sunn inneluft, og som kan være deres stemme for ren luft.

Da folk kom tilbake til arbeidsplassene sine etter covid-19-pandemien, økte bevisstheten om viktigheten av ren inneluft. De fleste av oss tilbringer opptil 90 % av tiden innendørs, og mesteparten av denne tiden er vi på jobb. Og vi vet at opptil 70 % av kontoransatte bekymrer seg for luftkvaliteten på arbeidsplassen.

Bevissthet går hånd i hånd med kunnskap. Når noen melder seg som Chief Airgonomics Officer i sin organisasjon, gir vi dem derfor de verktøyene de trenger. For eksempel et opplæringsprogram med svært relevant kunnskap, innsikt og inspirasjon til hvordan man oppnår og opprettholder et sunt og produktivt inneklima.

En faktor blir ofte oversett, forsømt eller glemt på de fleste arbeidsplasser: KVALTITETEN PÅ INNELUFTEN. Årsaken er at ingen egentlig tar ansvar for luften du puster inn... Du kan si at arbeidsgiveren din er ansvarlig for arbeidsmiljøet ditt - men vet de hvordan man oppnår ren, sunn og produktiv inneluft?

 
Klikk her for å lære mer om vårt Chief Airgonomics Officer-program og bli en CAO i din organisasjon.

En enkel og kostnadseffektiv måte å få mer gjort

Det overrasker oss stadig at verdien av ren inneluft så altfor ofte blir oversett. Overraskende fordi ren luft faktisk gir et mye mer konkurransedyktig arbeidsmiljø. Ikke bare bidrar det til færre sykedager og økt produktivitet, det vil også redusere symptomer på dårlig luftkvalitet som hodepine, irriterte øyne, tretthet, allergiske reaksjoner og konsentrasjonsvansker - for å nevne noen.

Dette er noe vi i Camfil snakker med våre kunder om hele tiden - men budskapet om viktigheten av ren luft er ikke noe vi bare "forkynner" fordi vi er en ledende produsent av renluftsløsninger. I årenes løp har mange uavhengige studier vist at det er en direkte sammenheng mellom inneluftkvalitet og de ansattes produktivitet. En rekke av disse studiene viser for eksempel at dårlig luftkvalitet kan redusere de ansattes prduktivitet med opptil 10 % ¹). I økonomiske termer kan dette tilsvare et "tap" på opptil 7 000 dollar²) per ansatt per år.

Vi lever som vi lærer

Hos Camfil setter vi handling bak ordene. Vi har utnevnt hundre Airgonomics Officers i hele vår globale organisasjon som sørger for at vi lever som vi lærer. Det første disse gjorde var å måle kvaliteten på inneluften i alle anleggene våre rundt om i verden. Dette ble gjort ved hjelp av AirImage sensor system - en enkel og smart måte å måle partikkelstørrelser PM1, PM2,5, luftfuktighet (RH) og romtemperatur i sanntid. 

Vi mener at ren luft er en menneskerett, og vi vil hjelpe deg til oppnå denne rettigheten på arbeidsplassen din.