Hvordan forbedre innendørs luftkvalitet?

Nye studier viser at kvaliteten på luften inne og de ansattes produktivitet henger sammen: sunn luftkvalitet gir sunnere medarbeidere, og økt produktivitet. Å forstå hvordan dette henger sammen er viktig for arbeidsgivere.

Mens arbeidsmiljøprogram ofte inneholder instruksjoner om kosthold og trening for å forbedre ansattes helse og produktivitet, ser det nå ut til disse nå også skal begynne å fokusere på kontormiljøet. Nye studier har funnet en kobling mellom inneluftkvalitet og produktivitet blant ansatte. Et godt ventilasjonssystem vil ikke bare opprettholde ansattes helse og velvære, det vil også forbedre deres kognitive ytelse og effektivitet. Hvorfor betyr dårlig luftkvalitet dårligere arbeidsmiljø, og hva kan gjøres for å sikre den høye kvaliteten?

Forholdet mellom luftkvalitet innendørs og produktivitet

Bedre luftkvalitet betyr mindre luftforurensning og mer oksygen. Bedre oksygenopptak i hjernen betyr bedre kognitiv ytelse, mens symptomer på dårligere oksygenopptak fører til nedgang i kognitive ferdigheter. (1)

En felles studie utført av Harvard University og University of Syracuse undersøkte forholdet mellom luftkvalitet innendørs og produktivitet. Forskerteamet testet ansatte i forskjellige simulerte kontormiljøer med forskjellige nivåer av karbondioksid, utslipp fra kontorprodukter og ventilasjon. De ansatte ble testet og overvåket under to forskjellige omstendigheter. Et testforhold involverte ansatte som utførte oppgavene sine i "grønne" forhold med forbedret ventilasjon, der karbondioksid og utslippsnivåer ble reduser - mens i den andre situasjonen måtte ansatte utføre arbeidet sitt i normale kontorbyggforhold. (2)

"De ansatte som utførte oppgavene sine i det grønne miljøet, presterte omtrent 60% bedre i de kognitive oppgavene enn de ansatte testet i det vanlige kontormiljøet." forklarer Kevin Wood, Camfil USAs VP Sales and Marketing. "Når ventilasjon i det grønne testmiljøet dobles, økte kognitiv ytelse med mer enn 100%. Disse resultatene gir viktig innsikt og en god grunn til å ta inneluftkvalitet og produktivitet på arbeidsplassen på alvor. Det påvirker ikke bare ansattes helse, men også selskapets resultater… "

Foruten de praktiske nytteeffektene av forbedret luftkvalitet, forbedrer god luftkvalitet også helsen generelt. En annen studie undersøkte 10 bygninger som ble sertifisert som "grønne", og fant at ansatte i disse bygningene hadde 30% mindre hodepine og luftveisproblemer enn ansatte i vanlige kontorbygg. Dette kombinert med en 27% økning i produktiviteten. De ansatte sov til og med bedre om natten.

Å investere i ren luft for de ansatte lønner seg raskt. Ny forskning antyder at å bruke rundt $ 40 per person per år på inneluftkvalitet resulterer i en produktivitetsøkning på $ 6500.

Forbedret luftkvalitet og produktivitet innendørs

Hvis det konstateres at et bygg har utfordringer med luftkvaliteten, så bør man ta tak i dette.  Variabler som utslipp av karbondioksid, luftfuktighet, luftstrøm og temperatur kan analyseres for å bestemme om det er problemer med inneluftkvalitet. Forebyggende tiltak bør også tas for å sikre god luftkvalitet. Varme- og kjøleanlegg, filter og luftrensere skal regelmessig vedlikeholdes og inspiseres for å stoppe spredning av forurensninger- før et stort problem oppstår. (3)

Det er tre hovedstrategier som må integreres for å kontrollere inneluftkvaliteten. Forurensning bør fortynnes og fjernes fra bygningen med ventilasjon, og filtreringssystemet brukes til å fjerne de gjenværende forurensningene.

Forurensningskilder bør fjernes fra bygningen ved å bruke lufttrykk og fysiske barrierer. Biologiske forurensninger som mugg, bakterier, pollen og andre allergener kan skyldes dårlig vedlikehold eller rengjøring, slik at de slipper inn i bygningen via mennesker eller via uteluften. Kjemiske forurensninger genereres ofte av forskjellige produkter som brukes i bygningen, som kjemiske rengjøringsmidler eller enkelte apparater. Inneluftssystemer bør arbeide for å minimere eksponeringen for disse miljøgiftene i utgangspunktet.

"Etterhvert som bygninger har blitt stadig mer energieffektive, har de også blitt mer lufttette. Dette betyr at mindre luft strømmer inn og ut av bygningen, slik at forurensning lett kan bli værende inne," sier Kevin Wood, Camfil USA. "Ventilasjon er nødvendig for å kontrollere luftkvaliteten under disse forholdene, da de fungerer ved å fortynne stoffer som mugg eller karbondioksid. VVS-systemer er til for å opprettholde god luftkvalitet, men de kan også være forurensningskilder i noen tilfeller, da filter kan forurenses av fuktighet eller smuss, noe som kan føre til mikrobiell vekst. "(4)

HVAC-systemer er mest effektive når de oppfyller behovene til bygningen de er installert i, så hvis en bygning endres, må HVAC-systemet oppgraderes for å imøtekomme endringene. For eksempel, hvis en bygning blir ombygd for å få flere ansatte, bør HVAC-systemet også oppgraderes.

De som eier eiendommene spiller en avgjørende rolle for å fremme både god inneluftkvalitet og produktivitet. De bør evaluere den gjeldende inneluftkvaliteten ved å gjennomgå elementer for HVAC-design, installasjon og drift, samt lage en inneluftsprofil for bygningen som inneholder potensielle kilder til innendørs luftforurensning.

 

“Eier av eiendommen kan trene ansatte til å styre luftkvaliteten innendørs gjennom opplæring og retningslinjer for å håndtere forurensningskilder. Ledere bør vedlikeholde og betjene bygnings- og ventilasjonssystemet, sikre inneluft av høy kvalitet ved å opprette og styrke standard drifts- og vedlikeholdspolitikk, og ved å handle raskt på søl, flom, lekkasjer eller andre ulykker som kan påvirke inneluftskvaliteten negativt,” forklarer Wood. "Til slutt bør eiendomssjefen også kunne  håndtere potensielle forurensningskilder som sigarettrøyk, støv og rusk fra bygging, skadedyr fra skadedyrbekjempingsprodukter og avgasser fra garasjer." (5)

 

Hvis du vil forbedre både luftkvaliteten i bygningen din og produktiviteten til de ansatte, kan du henvende deg til Camfil for å få profesjonelle råd om hvordan opprettholde luftkvaliteten – og få informasjon om kommersielle luftfilterløsninger og luftrensere.

 

Kilder

1) https://lunginstitute.com/blog/oxygen-levels-brain-function/
2) https://phys.org/news/2017-05-air-quality-productivity.html
3) http://www.fmj.co.uk/breathe-easy-2/
4) http://www.triplepundit.com/2017/02/indoor-air-quality-worker-productivity/
5) https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality

 

Publisert mandag 1. april 2019