Sikkerhetskap

Sikkerhetskap

Sikkerhetskap brukes mest i avtrekksluften i biosikkerhetslaboratorier, sykehus og i applikasjoner der det er krav til kontamineringsfritt filterbytte.

Camfil tilbyr løsninger til alle sikkerhetsnivå, fra lavrisikoapplikasjoner til biosikkerhetslaboratorier med høy risiko (BSL 4).
Sikkerhetskap bruker hovedsakelig i meget følsomme applikasjoner hvor mennesker, dyr eller miljø kan være i fare på grunn av sterkt smittsomme mikroorganismer eller virus.
Etter bruk inneholder filter ofte skadelige forurensninger. Filterskiftet er trygt for operatøren, da skapene er utstyrt med safe-change (BIBO, bag in-bag out) filterskiftesystem.