Valg av filterklasse ihht. EN 16798-3

Publisert onsdag 11. mai 2022

Målinger av forurensende stoffer i det uteluften gjøres over hele verden, informasjonen samles i WHOs database og sees opp mot globale grenseverdier. Fraksjonene målt i friluft i dag er PM10 og PM2.5 (massen av partikler mindre enn henholdsvis 10 µm og 2,5 µm) og visse gasser.

Grenseverdier i henhold til WHO:

  • Årlig gjennomsnittsverdi for PM2,5 <10 μg / m3
  • Årlig gjennomsnittsverdi for PM10 <20 μg / m3

Det er ikke identifisert noen risikofrie terskler, og WHOs grenseverdier tar derfor sikte på å oppnå en så lav partikkelkonsentrasjon som mulig.

Dessverre måles ikke PM1, men PM1 er en veldig viktig partikkelfraksjon å ta i betraktning - da det er de minste partiklene som er de mest helsefarlige.

EN 16798-3 og valg av filterklasse i henhold til Eurovent 4/23

EN 16798 er en ny oppdatert standard (anbefaling) for ventilasjon og inneluftkvalitet (IAQ), tidligere EN 13779.
Standarden deler kvaliteten på uteluften i tre kategorier når det gjelder forurensende partikler i ODA 1, 2 og 3 (ODA = uteluft). Partiklene veies og enheten som brukes er µg = Microgram / m3 luft.

EKSEMPLER PÅ TILLUFTSKVALITET OG BRUKSOMRÅDER:

  • SUP 1 brukes der den finnes høye hygienekrav - som på sykehus, laboratorier, renrom, legemiddelindustri etc.
  • SUP 2 brukes ved middels høye hygienekrav og i rom hvor man oppholder seg permanent, som for eksempel barnehager, skoler, kontor, hotell, hjem, teater, kino, museer etc
  • SUP 3 brukes ved grunnleggende hygienekrav og i rom for midlertidig opphold, som kjøpesentre, vaskeri, serverrom, kopirom etc.
  • SUP 4 brukes der det ikke finnes hygienekrav og i rom for mer tilfeldig opphold, som toaletter, trappeoppganger etc.
  • SUP 5 bruke i produksjonsområder og rom som man ikke oppholder seg i, som søppelrom, parkeringsgarasjer etc. 

ANBEFALTE MINSTE FILTRERINGSGRAD FRA ODA- OG SUP-KATEGORIER

Eurovent Association har laget en anbefaling som gir veiledning i valg av filterklasse i henhold til EN ISO 16890. I tabellen nedenfor kan du lese de minste anbefalte filtreringshastighetene basert på ODA og SUP som definert i standard EN 16798-3. Jo høyere kravene til tilluft, jo høyere er kravene til filterklassen.

ODA - Outdoor air
SUP - Supply air

EKSEMPEL 1:

Hvis du befinner deg i et område der partikkelkonsentrasjonen av uteluft er opptil 15 µg/m3 (ODA2) og du ønsker en tilluftkvalitet på mindre enn 5,0 µg (SUP2), anbefales det at du bruker en ePM1 70% filtrer, se tabellen ovenfor.

EKSTRA ANBEFALING FOR GASSFILTERING

I henhold til bestemmelsene i EN 16798-3: 2017, anbefales det å bruke gassfiltrering som et supplement til partikkelfiltrering i følgende kombinasjoner av luftkvalitet, se tabellen nedenfor.