"PUST LETTERE"!

Hei og velkommen til Camfils  internasjonale "Breathe Easy"-kampanje. Eller, "Pust Lettere", som vi kaller den på norsk! Kampanjens mål er å skape bevisshet og kunnskap om viktigheten av ren inneluft, helserisikoen forbundet med dårlig inneluftskvalitet (IAQ) - og hvordan du kan beskytte kolleger, besøkende og kunder mot innendørs luftforurensning. 

Camfil er eksperter på ren luft. I denne kampanjen kan du møte de 3 internasjonale ekspertene våre og høre hvordan Camfil kan hjelpe deg til å skape et renere og sunnere inneklima:

MØT EKSPERTENE VÅRE

INNEKLIMAEKSPERTENE

Møt våre internasjonale eksperter på ren luft - og hør hvordan Camfil kan hjelpe deg til å skape et renere og sunnere inneklima.

I Europa og store deler av verden tilbringer vi 80-90 % av tiden innendørs, så kvaliteten på inneluften vi puster i har stor innvirkning på helse og velvære.

Resultatene av dårlig luftkvalitet kan være ganske alvorlige, så fordelene med et rent innemiljø er desto mer viktig og betydelig. Alt fra bedre humør, kognitiv effektivitet, beslutningstaking og redusert sykefravær - til helsefordeler på kort og lang sikt.

Å overvåke, forstå og håndtere dårlig inneluftkvalitet (IAQ) er en av de viktigste oppgavene for en bygningsleder i dag.

CITY L - en "renluftsekspert" 

Nå har du fått møte våre tre internasjonale eksperter på ren luft. Her er "den fjerde eksperten":

Møt City L Connect - en ny luftrenser i Camfils City-serie! Dette er en luftrenser med høy ytelse som er designet, utviklet og bygget av et team av internasjonale eksperter. CIty L fanger opp, renser og leverer opptil 650 m3 luft i timen

 
To inntak suger inn luft, og luftkvaliteten kan avleses via et detaljert, avansert sensorsystem som måler og viser innholdet av partikler og andre forurensninger.

H14 HEPA-filter med høy kapasitet og molekylærfiltrering sørger for at uorganiske, organiske og gassformige partikler fjernes fra luften.

Ren luft føres deretter tilbake i rommet gjennom 360-graders spredning, noe som forbedrer luftkvaliteten og reduserer helserisikoen slik at du kan PUSTE TRYGT - OG LETTERE!

 

 

EN EKSPERTVEILEDNING TIL INNENDØRS LUFTKVALITET

Forbedring av inneluftkvaliteten (IAQ) kan ha store fordeler for virksomheten din. På kort sikt kan den beskytte mennesker mot pollen og luftbårne allergener og samtidig forbedre den kognitive ytelsen. På lang sikt kan den redusere risikoen for at luftforurensning påvirker helsen vår.

Denne ekspertveiledningen hjelper deg med å forstå årsakene til og virkningene av dårlig luftkvalitet, og hjelper deg med å vurdere hva som er viktig når du skal finne en løsning fsom vil forbedre luften du puster inn.

 

BEDRE FILTRERING

Filtrering er viktig.

Filteret er selve hjertet i luftrenseren og skal sørge for å fjerne luftbårne forurensninger fra luften du puster inn.

Husk at HEPA-filtrering er en standard, ikke et merke. Ved å sikre at HEPA-filteret overholder teststandardene (EN1822:2019), sikrer du også at filtreringseffektiviteten er sertifisert og testet for å oppnå det som står på produktesken.

Molekylærfilter brukes til å absorbere organiske og uorganiske gasser og lukter, noe som ytterligere renser luften for forurensning.

Alle City L Connects luftrensere inneholder to filterpakker, der hver pakke inneholder et sertifisert H14 HEPA- og et molekylærfilter, slik at forurensningene forblir i filtrene. Hva betyr dette for deg og dine kolleger? Det betyr at dere kan puste trygt og lettere.

City Connect Brosjyre
Teknisk informasjon
Luftrensere, sortiment

PARTIKKELSTØRRELSER I ET PERSPEKTIV:

Partikler klassifiseres i ulike størrelser basert på målinger i mikrometer (µm). Som en referanse er et menneskehår 40-100 µm i diameter.

PM10 er fra 10 µm og oppover. Eksempler er støv, pollen og sporer.

PM2,5 har en størrelse på 2,5-10 µm og er ofte biprodukter fra menneskelig industri, for eksempel forbrenningspartikler og metaller.

PM1 er mellom 1 og 2,5 µm og inneholder noen av de farligste komponentene, som virus og bakteriologisk materiale.

Et sertifisert H14 HEPA-filter fanger opp 99,97 % av partiklene ned til 0,3 µm.

I en Camfil City L Connect  vil de to filterpakkene, som hver inneholder et sertifisert H14 HEPA-filter og et molekylærfilter, fjerne de luftbårne partiklene som forårsaker dårlig inneluftkvalitet.

BÆREKRAFTIG LUFT

Sammen med dårlig luftkvalitet innendørs og utendørs er klimaendringene en av de viktigste helsetruslene verden står overfor.

Det er mange faktorer som bidrar til klimaendringene, men det er også mange ting vi kan gjøre for å redusere vårt bidrag.

City luftrensere, og Camfils produkter som helhet, har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 

REN LUFT - EN MENNESKERETT

Camfil mener at retten til ren luft er en grunnleggende menneskerettighet, for når luftkvaliteten er dårlig, fører det til dårlige resultater for livene våre.

På samme måte som vann og mat er det å puste så grunnleggende for livene våre at forurensning av luften bør behandles like viktig som mathygiene og rent vann!

Omsorgsplikten vi har når vi fører tilsyn med innendørsarealer bør gjelde alle rom, korridorer og møterom. Den ligger i selve luften som fyller disse stedene.

Når du gjør noe med et dårlig inneklima kan du puste lettet ut i visshet om at kolleger, kunder og besøkende er trygge.