Kompaktfilter (HF-ramme)

Kompaktfilter (HF-ramme)

Kompaktfilter brukes i installasjoner med begrenset plass. I inntaksluft er de ofte plassert i et andre filtertrinn, enten som sluttfiltrering i komfortapplikasjoner eller som et forfiltertrinn i renromsapplikasjoner.

Den plisserte mediedesignen gir filtrene høy separasjonseffektivitet og lavt trykkfall. Ideell til bruk i applikasjoner med begrenset installasjonsplass.

Filter med kombinerte partikkel- og molekylære medier fjerner middels høye konsentrasjoner av vanlige forurensende stoffer i byluft.

Hele modulen: 592x592 mm (BxH)
Dybde: opptil 300 mm
Ramme: plast, galvanisert stål
Medier: glassfiber eller i kombinasjon med kull