Støv- og røykfiltrering
Beskytt ansatte og miljøet mot skadelige utslipp og forbedre inneluftkvaliteten i arbeidsområdet

Ren luft i produksjonen

Nesten alle industrielle produksjonsprosesser genererer utslipp i form av støv, røyk eller damp. Disse utslippene må fanges opp fra prosessen før de slippes ut i omgivelsene og spres til arbeidsområdet. Bruk av et velbalansert avtrekkssystem gir den nødvendige beskyttelsen for ansatte, kombinert med et effektivt filtreringsutstyr som vil gi lavt energiforbruk og støtter bevaring av miljøet.

Hos Camfil innser vi at hver bransje må håndtere sitt eget unike sett med utfordringer og bekymringer når det gjelder å beskytte operatører, prosesser og miljøet mot skadelige utslipp. Industrielle produsenter må ta hensyn til problemer som for eksempel grenser for eksponering på arbeidsplassen, forbrenning og eksplosjon, krysskontaminering eller lokal lovgivning rundt helse, sikkerhet og miljø. For mer bransjespesifikk informasjon om hva du må vurdere når du bestemmer en avtrekksløsning for prosesser, vennligst klikk på en av bransjesidene nedenfor..

Farlig støv finnes overalt

De fleste industrianlegg genererer støv når produkter produseres, bearbeides og pakkes. Støv er så vanlig at det er lett å glemme at det faktisk kan være ganske farlig for de ansattes helse og sikkerheten på anlegget. Derfor er produsentene pålagt å overholde eksponeringsgrensene ved å bruke effektive og hensiktsmessige støvoppsamlingssystemer for å forbedre IAQ på arbeidsplassen.

Filterelementer

Konsultasjon

Filterelementer for avtrekksystemer

Filterelementer er integrerte komponenter i støvsamlere eller dampseparatorer og påvirker separasjonseffektiviteten så vel som energieffektiviteten til hele avtrekksystemet. Camfils filterelementer er i høy kvalitet og er tilgjengelige med forskjellige filtermedier, som hver gir spesielle egenskaper for å sikre best mulig filtreringsytelse ved ulike bruksområder og utslipp, samt en optimal filterlevetid.

Også tilgjengelig: Retrofit-filter i forskjellige lengder, diametre og med forskjellige flenser for å passe perfekt inn i de vanligste industrielle tørrstøv- og røykavsugssystemene på markedet

Gode råd gir gjensidig tillit

Vi vil gjerne bli kjent med deg personlig, enten ved å ta en prat på telefonen eller ved en avtale på stedet for å lære mer om dine spesifikke produksjonsprosesser, utslipp ved anlegget, samt installasjonsmiljøet. Basert på denne informasjonen vil vi gi deg et uforpliktende skreddersydd tilbud på et av våre avtrekkssystemer som oppfyller kravene til aplikkajsonen. Spør oss gjerne - vi kommer!

Camfils filtreringsteknologi

Tørre filtreringsløsninger brukes i forskjellige bransjer som metallbearbeiding, mat og drikke eller farmasøytisk, og fungerer på et bredt spekter av utfordrende industrielle applikasjoner, og håndterer skadelig, brennbart støv og røyk inkludert fine, fibrøse, slipende eller tunge støvbelastninger.

De såkalte støv- og røykoppsamlere er rensbare filtreringsløsninger som for det meste brukes når konsentrasjonen av luftforurensning i et anlegg er på eller over 0,05 mg/m³ og  når et stasjonært filter fører til kort filterlevetid.

Tørr støv- og røykoppsamlere bruker filterelementer for å skille luftbårne partikler fra luftstrømmen. Filtrene blir renset av en trykkluftpuls og partiklene ledes til en beholder.

Camfils støv- og røykavtrekksystem tilbyr et nesten ubegrenset utvalg av konfigurasjoner og luftstrømegenskaper, og det er grunnen til at enhetene lett kan tilpasses spesifikke arbeidsmiljøer og rom. For eksempel kan støvoppsamlere skreddersys med valgfri eksplosjonsbeskyttelse eller inneslutningssystemer for å gi den nødvendige nødvendige sikkerheten.

Se produkter for tørrfiltrering

Våtfiltrering brukes for det meste på industrielle prosesser som frigjør støv og andre partikler som er vanskelige eller umulige å håndtere med tørrfiltreringsløsninger, for eksempel eksplosivt, brennbart, klebrig eller fibrøst støv.

Mens prosessfiltreringssystemer for tørt støv  utstyrt med filterelementer som samler opp partikler fra luften, bruker våtfiltreringssystemer vann som filtermedium. Driftsprinsippet til de såkalte våtskrubberne bruker prinsippet om massetreghet, der den partikkelbelastede prosessavtrekksluften integreres i fine vanndråper, og dermed øker massen til partiklene og dermed skiller dem ut på en sikker måte. Den rensede luften kan deretter slippes ut i atmosfæren. Det oppsamlede avløpsvannet og de filtrerte faste stoffene må separeres og avhendes på riktig måte ved hjelp av egnet avfallshåndtering.

Våtskrubbere kan klassifiseres etter designfunksjoner eller væskehåndtering. Valget av skrubbertype er applikasjonsspesifikt og avhenger av luftvolumet som kreves, forurensningene som skal skilles ut, partikkelstørrelsen og støvbelastningen i prosessavtrekksluften.

Camfil tilbyr Venturi- og Vortex-våtskrubbere. Mens Venturi-skrubbere er den beste løsningen for håndtering av fine partikler med høy støvbelastning, brukes Vortex-skrubbere til å fjerne grove partikler med lett til middels støvbelastning fra prosessavtrekksluften.

Se produkter til våtfiltrering

Avhengig av applikasjonen og det bearbeidede materialet, bruker maskinverktøy forskjellige væsker som emulsjon, olje eller MQL for å kjøle ned verktøyene i maskinen, rengjøre det under prosesseringsprosedyren eller for få vekk spon. Ettersom disse metallbearbeidingsvæskene injiseres med høyt trykk sammen med hastigheten til verktøyene, fordamper væskene og danner kjølevæskedamp inne i maskinenes arbeidsområde.

Før du åpner dørene for å skifte verktøy eller arbeidsstykker, må kjølevæskedampen trekkes ut av maskinens arbeidsområde. Dette er obligatorisk for å beskytte operatørenes helse, for å eliminere sikkerhetsrisikoer og for å kontrollere inneluftkvaliteten.

Dampoppsamlere kan brukes som sentraliserte eller desentraliserte avtrekksløsninger eller for direkte maskinverktøyintegrasjon. På grunn av de nyeste filterteknologiene kombinerer Camfils industrielle dampoppsamlere fordelene ved filtreringsseparatorer og koalescensseparatorer, og gir derved best filtreringseffektivitet sammen med lavt energiforbruk og lang filterlevetid.

 

Se produkter for damputskillere

Svevestøv på containerfabrikk

Publisert mandag 23. mai 2022

Containerprodusenten AMG fikk et svært effektivt støv- og røykoppsamlingssystem som tillater høyere filtreringshastigheter. Et system som også er mer bærekraftig takket være redusert energiforbruk og lengre filterlevetid.

Kundehistorier Maskineri & Produksjon Gassturbiner

Støv er ikke en ingrediens

Publisert tirsdag 4. juli 2023

Camfil ble kontaktet av en kanadisk leverandør som lager basis for kaker og bakverk, og ingrediensene blir så sendt til restauranter og dagligvarebutikker i hele Nord-Amerika. Leverandøren hadde behov for hjelp til å samle opp støv, og kriteriene for en støvoppsamler var å fange opp støv fra mel, sukker og tørt støv fra ingredienser fra bakeprosessen.

Kundehistorier Mat & Drikke

Støvsamlere - viktig for sikkerheten!

Publisert torsdag 25. august 2022

Her får du en GRATIS E-bok med 10 tips til hvordan du kan holde støvsamlingssystemet ditt i drift på en sikker måte.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Få maksimalt ut av ditt støvfiltreringsanlegg

Publisert mandag 14. august 2023

Visste du at Camfil har et komplett utvalg av ettermonteringsfilter som kan brukes i alle de vanligste merkene på markedet? Camfils filter er ikke bare designet for å fungere, men også for å optimalisere ytelsen til støvsamingssystemet ditt?

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Gassturbiner

Totalkostnader (TCO) for prosessfiltreringsanlegg

Publisert fredag 28. juli 2023

Når du kjøper prosessfiltreringssystemer og filterpatroner, er innkjøpsprisen bare toppen av isfjellet. De virkelige kostnadene - energi, vedlikehold og drift - lurer under overflaten. Den gode nyheten er at det finnes måter å redusere disse kostnadene på lang sikt.

Innovasjon, Teknologi & Forskning Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Hemipleatfilter fanger opp og frigjør mer forurensende stoffer når de pulsrenses.

Publisert onsdag 26. april 2023

HemiPleat er kort sagt den unike, patenterte medieplisseringsteknologien Camfil bruker for å lage svært effektive filterpatroner som varer lenger og overgår konkurrentenes alternativer.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Viktig å velge det riktige filtermedia til industrielle applikasjoner

Publisert onsdag 22. februar 2023

Støvfiltreringssystemer er en viktig del av enhver produksjonsprosess, så de må dimensjoneres og utformes riktig. En viktig designkomponent er å spesifisere riktig filtreringsmedia, noe som krever at man analyserer støvet i prosessen og alle driftsforhold.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Elektronikk og optikk Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Take a breath Luftrensere Offentlige & Kommersielle Bygninger Gassturbiner Viruskontaminering Forskrifter & Standarder Luftkvalitet

Trygg behandling av brennbart metallstøv

Publisert mandag 29. august 2022

Faren for eksplosjon av brennbart støv er alltid en risikofaktor i ethvert industrielt produksjonsanlegg. Arbeidsprosesser som skaper brennbart metallstøv er spesielt utsatt og krever spesielle vurderinger når man skal velge utstyrsleverandør som håndterer dette. Camfils nye E-bok lister opp syv viktige hensyn man bør ta før man avgjør om en leverandør av støvoppsamlerutstyr har den kunnskapen som er nødvendig for driftssikkerhet og samtidig overholde retningslinjer og krav.

Maskineri & Produksjon

Håndtering av metallstøv og røyk

Publisert mandag 29. august 2022

Metallbearbeidingsanlegg må være påpasselige med å kontrollere skadelig støv og røyk, spesielt de som inneholder skadelige metallpartikler fra prosesser som sveising, termisk skjæring, sliping og polering. For bedre å forstå hva som bør vurderes ved håndtering av støv og røyk i metallbearbeiding har vi laget en E-bok med 7 tips som du kan laste ned gratis.

Maskineri & Produksjon

Tegn på at støvoppsamlingssystemet ikke fungerer så godt som det bør

Publisert torsdag 25. august 2022

Et riktig utformet og installert støvoppsamlingssystem vil effektivt fange opp, transportere og separere farlig og plagsomt støv. Vår nye E-Plakat peker på nøkkelområder som vil hjelpe deg med å identifisere utfordringene, og holde produksjon og prosesser i gang.

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap

Dyna Mig fikk fjernet nedetid og redusert varmekostnadene

Publisert onsdag 25. mai 2022

Dyna Mig hadde en løsning for oppsamling av støv som stadig forårsaket kostbar nedetid. Ved hjelp av Camfils ekspertise og flaggskipet Camfil Gold Series GSX, ble de i stand til å bli kvitt all uplanlagt nedetid og kutte oppvarmingskostnadene til et minimum – i tillegg til å sikre arbeidsforholdene

Kundehistorier Maskineri & Produksjon Gassturbiner

Gold series Camtain® sikrer farlig eksplosivt støv fra legemiddelproduksjon

Publisert mandag 6. mai 2019

Et multinasjonalt farmasøytisk selskap trengte et industrielt filtreringssystem i sitt tablettproduksjonsanlegg i Spania da de seks maskinene de har kan skape eksplosivt og giftig støv. En sikker ATEX-godkjent løsning ble installert (ENG).

Kundehistorier Helsevesen og Livsvitenskap