Inntakssystemer for gassturbinfilter

Inntakssystemer for gassturbinfilter

Filtreringssystemer for luftinntak til turbomaskiner og gassturbiner skreddersys til dine individuelle behov i tråd med bruksområde, omgivelsesforhold, belastning og andre spesifikke parametere. Våre modulbaserte luftfiltersystemer er enkle å transportere og installere.

Ren luft og rolige omgivelser er viktige trivselsfaktorer i det moderne samfunnet. Et godt designet system minimerer forringelse av turbinens ytelse og begroing, noe som fører til lavere driftskostnader, optimal effektivitet og mindre miljøpåvirkning.
Hurtiglinker

Gassturbiner må beskyttes mot vær og høye temperaturer. Også omgivelsene og miljøet rundt trenger beskyttelse mot høye lyder fra maskiner.

Et luftinntakssystem kan designes for å møte en rekke ulike krav. Foruten en optimal filterkombinasjon, kan systemet behøve oppgraderes med bedre beskyttelse mot vær og/eller nett for å stoppe fugler og insekter.

Våre filterskap for gassturbiner er designet for å gi den beste beskyttelsen for forbrennings- og ventilasjonsluft i anlegg med gassturbiner, dieselmotorer og kompressorer mot de tøffeste elementene og miljøutfordringene.