Matproduksjon

Matvareproduksjon

Beskytt ansattes helse og sikkerhet, samt utstyr til bearbeiding av mat, fra innendørs og utendørs kilder til forurensning med skreddersydde løsninger til behandling av mat.

Hos Camfil tar vi matsikkerhet og menneskets helse seriøst. Støttet av høye standarder for forskning, utvikling og kvalitetssikring, hjelper våre banebrytende luftfilter og renromsløsninger for matvareindustrien deg med å overholde de stadig strengere kravene til mathygiene og sikkerhet.

Luftfiltreringsløsninger designet for matvareprosesser

Dette kan Camfils luftfilter og støvsamlere gjøre for ditt produksjonsanlegg:

 • Forbedre utstyrets motstandsdyktighet mot korrosjon
 • Bekjempe lukt
 • Begrenser nedetid i produksjonen, samt produkttap/svinn
 • Leverer driftseffektivitet med rask og enkel filterinstallasjon og tilgjengelighet
 • Overholder standarder for matvaresikkerhet - vi leverer sertifikal for matvarekontakt når dette er relevant
 • Bidrar til en forbedret matopplevelse for kundene
 • aksimerer driften og forlenger produktets holdbarhet

Vårt ProSafe filtersortiment gir matvareprodusentene ro i sjelen. De oppfyller de strengeste bestemmelser i matvareindustrien. Samtidig leverer de høy energieffektivitet og lavere TCO-omkostninger (Total Cost of Ownership).

Optimaliserer yteevne og reduserer risiko med luftfilterløsninger som ivaretar matvaresikkerhet

Vi jobber sammen med deg for å forstå hva du trenger, og gir deg råd om reguleringer og krav til luftkvaliteten.


Våre løsninger hjelper deg med å overholde disse standarder og industrikrav:

 • Matvaresertifisering for komponenter som kommer i kontakt med produktet
 • VDI 6002 846 for beskyttelse av råmaterialer mot mikrobiell vekst og forringelse av maten
 • Forskrift (EF) nr 1935/2004 for alle produkter relatert til matvareindustrien
 • Produkter som oppfyller HACCP-risikokrav (risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter)
 • Filtermerking, identifikasjon og sporbarhet
 • ISO 16890 og EN 1822 for garanterte filtereffektivitetsnivåer