Kompaktfilter (350°C)

Kompaktfilter (350°C)

Disse høytemperaturfiltrene (bokstype) overholder de strengeste FDA GMP-kravene. Passer i installasjoner med driftstemperaturer opp til 350°C.

Høytemperaturfilter som vanligvis brukes innenfor legemiddelindustrien for steriltunneler og ovner. Organisk materiale fjernes ved temperering for en såkalt inbrenningsprocess. Gass og damp frigjøres fra filterkomponentene under denne forbehandlingsprosessen, slik at filteret ikke bidrar til forurensning i produksjonsprosessen.

Filter med høy mekanisk styrke som gir opptil 99,95% separasjonshastighet.

Helmodul standardstørrelse: 610x610 mm