Akustikk & Ventilasjon

Akustikk & Ventilasjon

Gassturbiner må beskyttes mot vær og høye temperaturer. Også omgivelsene og miljøet rundt trenger beskyttelse mot høye lyder fra maskiner.

Dette gjøres mest effektivt ved å kapsle inn maskinen og utstyre inn- og utløpsåpningene med effektive lyddempere. Med en innkapsling får du også god beskyttelse mot brann og varierende værforhold.

Våre kabinetter er utformet som en integrert del av systemet. Belysning, vedlikeholdsvennlige dører, løftebjelker og plass til smøre- og drivstoffsystemer er ofte innebygde funksjoner i våre design. Det bærende skallet på turbinens akustiske kapsling og de ytre overflatene, som beskytter lydisoleringen, er laget av lakkert karbonstål, rustfritt stål eller aluminium.