Ren luft hos DB Schenker i Oslo

DB Schenker forbedrer luftkvaliteten inndendørs

Hvor hen du er i verden - Camfils kunder stoler på at vi kan sørge for at ansattes helse ivaretas ved hjelp av forbedret innendørs luftkvalitet. Hør hvordan et ledende logistikkselskap jobbet sammen med Camfil for å løse utfordringene ved sitt logisitkksenter i Norge.


Les mer om Camfils
Logistikkløsninger.

Publisert torsdag 31. august 2023