E-mobility battericelleproduksjon

E-mobility battericelleproduksjon

Under produksjonen av litium-batterier genereres mange forskjellige luftbårne forurensninger som kan påvirke helsen til arbeidere. Å sikre at disse luftbårne forurensningene fjernes og fanges opp fra anlegget ditt er avgjørende for sikker drift av produksjonsanlegget.

Tilluftsapplikasjoner

Det mest kritiske miljøelementet som skal kontrolleres i batteriproduksjonsanlegg er relativ fuktighet - noen ganger så lav som en duggpunktstemperatur på -70º celsius. For å opprettholde dette nivået må rommene tettes for å hindre inntrengning av fukt. For litiumbattericeller står rene materialer for 85 % av kostnadene for pakkens prosessmaterialer. Å redusere forurensning gjennom alle stadier av produksjonsprosessen vil øke utbyttet betydelig, noe som tidligere har vært kjent for å være 50 % når forurensningsnivåene ikke kontrolleres riktig. Økt utbytte og bedre ytelsesceller vil fremme markedets aksept av denne nye teknologien. Forbedring og opprettholdelse av luftklassen inne i bygningen vil øke utbyttet og produsere celler med bedre ytelse. Dette vil forbedre produktiviteten og fremme raskere tilpasning av denne transportmåten.

 

Luftkvalitet - bekymringer:

 

Beskytt prosessene

 

Ulike typer litiumbatterier benytter forskjellige kjemier og har forskjellige ytelses-, kostnads- og sikkerhetsegenskaper. Cellene til et litiumbatteri inneholder separatorer som hindrer anodene og katodene, eller positive og negative poler, fra å berøre hverandre. Hvis et metallstykke kommer for nær separatoren, kan det punktere separatoren og forårsake kortslutning. Kontroll av luftkvaliteten under produksjonsprosessen reduserer denne kostbare forurensningen, øker utbyttet og sikrer at et kvalitetsprodukt kommer til brukeren. Camfils renseluftløsninger vil beskytte prosessene dine ved å redusere luftbårne forurensninger som tilsmussar eller kortslutter cellene. Utbyttet økes og et kvalitetsprodukt pakkes for brukeren.

 

Sikre et trygt arbeidsmiljø

 

Under produksjonen av litiumbatterier dannes forskjellige partikler, gasser og giftstoffer som kan utgjøre en risiko for både menneskene på fabrikken og utemiljøet. Å sikre helsen til alle på en riktig måte vil sikre et trygt arbeidsmiljø. Camfils renseluftløsninger kan bidra til å fange opp og fjerne disse potensielt skadelige forurensningene i luften for å sikre et trygt og rent arbeidsmiljø.

 

Reduser energikostnadene

 

Å redusere energikostnadene og bli "Net Carbon Zero" er et sentralt initiativ fra mange av verdens ledende merker. Visste du at  ventilasjonssystemer kan tilsvare over 50 % av ditt totale energiforbruk, og av dette kan 30 % være direkte relatert til luftfilteret? Camfils renseluftløsninger er utviklet for å sikre at anlegget ditt er energioptimalisert uten at det går på bekostning av luftkvaliteten.

 

 

 

 

 

Latest articles

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Created mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Elektronikk og optikk Innovasjon, Teknologi & Forskning Mat & Drikke Offentlige & Kommersielle Bygninger Take a breath Luftrensere Forskrifter & Standarder Ekspertise og Webinarer Gassturbiner Kundehistorier Maskineri & Produksjon Bærekraft Helsevesen og Livsvitenskap Luftkvalitet Viruskontaminering