Haller & Kjøpesenter

Haller & Kjøpesenter

La frisk luft strømme inn i kjøpesentrene, sportshallene, konsertarenaer og butikker. Sørg for en behagelig og trygg kundeopplevelse som gjør at folk kommer tilbake igjen.

Selv ved lett aktivitet avgir  menneskekroppen tusenvis av partikler per  minutt, når aktiviteten øker, avgis hundretusenvis av partikler per minutt.. Så, alle steder  der et stort antall mennesker møtes, som handler, trener eller møtes innendørs – er det viktig at brukt luft skiftes ut med tilførsel av frisk luft.

Innendørs luftkvalitet kan påvirke helsen - både hos mennesker og bygninger

Andre aktiviteter og virksomheter som fylling av varelager, transport av materialer, tung rengjøring, samt andre nærliggende  restauranter, treningssenter, kinoer, renserier osv.– alt påvirker luftkvaliteten. Alle forhold kan være med på å påvirke oppfattelsen av luftkvalitet, noe som igjen kan avgjøre  om kunder handler eller ikke.

Kunder som ikke føler seg vel ønsker ikke å handle som igjen  har innvirkning på lønnsomheten . Dårlig luft innvirker også på ansatte slik at kundeservicen kan  lide under dette. Det riktige ventilasjonssystemet, med god luftfiltrering og lokalt installerte luftrensere inne i  butikken, kan fjerne forurensende stoffer som påvirker helsen og kundenes handlemønster.

Gjør virksomheten din "grønn"

Med energibesparende ventilasjonsfilter fra Camfil kan du opprettholde den rette balansen mellom tilluft og fraluft,  samt holde lukt og partikler under kontroll.

Camfil leverer et komplett utvalg av kommersielle luft- og gassfiltreringsprodukter til luftbehandlingsutstyr, ventilasjonssystemer og avtrekkssystemer  – slik at luften innendørs blir renere, sunnere – og arbeidsplassen mer produktiv. Våre kommersielle filtre og luftrensere er de mest energieffektive på markedet, og hjelper eiere med å gjøre bygningene bærekraftige ved å redusere energiforbruket til luftbehandlingssystemene – og dermed redusere CO2-fotavtrykk.

Anlegg som nyter godt av Camfils høykvalitets luftrensingssystemer

  • Detaljhandel, hvor forurensende stoffer introduseres via kundetrafikk, støv fra behandling av varer og transport utendørs.
  • Grossistbutikker, hvor de fleste forurensede stoffene kommer fra produktplasseringer og transport av materiell. Disse anleggene foretar også storrengjøringer som genererer milliarder av fine partikler.
  • Innkjøpssenter og storsenter, som – utover problemer nevnt ovenfor – forurenses fra restauranter, treningssenter og spesialbutikker som f.eks. renserier.
  • Treningsanlegg, hvor høy aktivitet hos de som trener avgir både partikler og lukt.
  • Kinoer, hvor sykdommer kan overføres fra person til person på steder hvor mange mennesker samles
  • Bowlingsenter eller arkader, dyrebutikker, bilforhandlere, hurtigmatkjeder m.fl.
  • Bygninger til spesielle formål, som f.eks. kasinoer – hvor hovedformålet er å sørge for at kundene har det bra, slik at de blir værende – og bruker penger.