Generelle ventilasjonsfilter

Generelle ventilasjonsfilter

Våre energibesparende filter i høy kvalitet beskytter mennesker, prosesser og produkter mot partikulære stoffer (PM). Velg mellom et bredt utvalg av filterdesign og -klasser - coarse til ePM1 - for å imøtekomme dine unike behov. Våre luftfilter overholder EN779-, ISO 16890- og ASHRAE 52.2-standardene.

Posefilter er de vanligste luftfiltrene i ventilasjonsanlegg til industrielt bruk, såvel som til komfortapplikasjoner. I tilluften benyttes filter både i første og andre filtersteg, enten som komplette filtreringsløsninger for komfortapplikasjoner, eller i resirkulasjonssystem for å beskytte ventilasjonssystemene. Posefilter har betydelig større kapasitet til å holde på støv og har lenger levetid enn andre luftfilter.
V-formede filter med HF-ram (Header Frame), slik som Opakfil, benyttes ofte i filtersteg to i tilluften, enten som et siste filtersteg for komfortapplikasjoner eller som et andre forfiltersteg i renromsapplikasjoner. Filteret oppnår en høy utskillingsgrad ved lave trykkfall, og krever mindre plass enn posefilter i ventilasjonssystem.
Hurtiglinker

Posefilter brukes i HVAC-applikasjoner som sluttfilter i industrielle, kommersielle og boligapplikasjoner og som forfilter i HEPA-installasjoner.

V-formede luftfilter i HF-ramme benyttes ofte i andre filtersteg i tilluften, enten som et siste filtertrinn for industrielle-, kommersielle og boligapplikasjoner - eller som for forberedende filtrering i renrom.

Kompaktfilter er plisserte eller v-formede filter som benyttes i applikasjoner hvor det kreves god innendørs luftkvalitet (IAQ) og et høyt nivå av komfort, samt til forfiltrering til renrom.

Panelfilter brukes ofte som forfiltrering av grove partikler. Tett brettede paneler med høyere partikkelseparasjon forbedrer luftkvaliteten i boliger og offentlige bygninger, og forlenger levetiden til andre filter i flertrinnsapplikasjoner. Metallfilter brukes i kjøkkenapplikasjoner som fettfilter eller flammehemmere.

Filtermatter og -ruller kan brukes som forfilter i luftbehandlingsaggregater, men også som forfilter i malekabinetter og lignende applikasjoner.