Generelle ventilasjonsfilter

Generelle ventilasjonsfilter

Våre energibesparende filter i høy kvalitet beskytter mennesker, prosesser og produkter mot partikulære stoffer (PM). Velg mellom et bredt utvalg av filterdesign og -klasser - coarse til ePM1 - for å imøtekomme dine unike behov. Våre luftfilter overholder EN779-, ISO 16890- og ASHRAE 52.2-standardene.

Posefilter er de vanligste luftfiltrene i ventilasjonsanlegg til industrielt bruk, såvel som til komfortapplikasjoner. I tilluften benyttes filter både i første og andre filtersteg, enten som komplette filtreringsløsninger for komfortapplikasjoner, eller i resirkulasjonssystem for å beskytte ventilasjonssystemene. Posefilter har betydelig større kapasitet til å holde på støv og har lenger levetid enn andre luftfilter.
V-formede filter med HF-ram (Header Frame), slik som Opakfil, benyttes ofte i filtersteg to i tilluften, enten som et siste filtersteg for komfortapplikasjoner eller som et andre forfiltersteg i renromsapplikasjoner. Filteret oppnår en høy utskillingsgrad ved lave trykkfall, og krever mindre plass enn posefilter i ventilasjonssystem.
Hurtiglinker

Posefilter brukes i HVAC-applikasjoner som sluttfilter i industrielle, kommersielle og boligapplikasjoner og som forfilter i HEPA-installasjoner.

V-formede luftfilter i HF-ramme benyttes ofte i andre filtersteg i tilluften, enten som et siste filtersteg for industrielle-, kommersielle og boligapplikasjoner - eller som for forberedende filtrering i renrom.

Kompaktfilter er plisserte eller v-formede filter som benyttes i applikasjoner hvor det kreves god innendørs luftkvalitet (IAQ) og et høyt nivå av komfort, samt til forfiltrering til renrom.

Panelfilter brukes oftest til utskilling av grove partikler. og metallfilter fortrinnsvis i kjøkkenapplikasjoner som fettfilter eller flammehemmere.

Plisserte/vevde paneler brukes til å forlenge levetiden i flerstegsapplikasjoner eller for å øke kvaliteten på inneluften i f.eks. boliger hvor det kreves kompakte løsninger for ventilasjon.

Filtermatter og -ruller kan brukes som forfilter i luftbehandlingsaggregater, men også som forfilter i malekabinetter og lignende applikasjoner.