støv- og røykfiltrering

Støv- og røykoppsamlere

Støv- og røyksamlere trekker ut og filtrerer avtrekksluften fra ulike industrielle prosesser, ved å bruke en reversert pulsstråle av trykkluft for å rense de separerte partiklene fra filterelementene.

Støv- og røykoppsamlere er rensbare filtreringsløsninger som for det meste brukes når konsentrasjonen av luftforurensning i et anlegg er på eller over 0,05 mg/m³ der et stasjonært filter fører til kort filterlevetid.

En støvsamler er vanligvis koblet til en spesifikk prosess eller et sentralisert avtrekksystem. Prosessavtrekksluften ledes gjennom kanalnettet til støvsamleren og gjennom filterelementene hvor partiklene skilles fra luftstrømmen. Filterelementene blir pulsrenset, og de separerte partiklene faller gjennom en trakt og ned i en egnet beholder. Den rensede luften kan slippes ut i atmosfæren, eller den må kanskje i tillegg filtreres av et HEPA-filtertrinn for resirkulering og potensiell energisparing.

Kjernen i enhver støv- og røykoppsamler er filterelementene som er en viktig faktor for separasjonseffektiviteten samt energiforbruket til hele avtrekksystemet. Camfil tilbyr et bredt spekter av filtermedia med spesifikke egenskaper som garanterer de beste resultatene for ulike bruksområder og støvtyper.

Camfils utvalg av støv- og røykoppsamlere er designet for best mulit ytelse på et bredt spekter av utfordrende industrielle bruksområder, og skal håndtere skadelig, brennbart støv og røyk - inkludert fine, fibrøse, slipende eller tunge støvbelastninger fra små til store luftvolum..

Støvoppsamlere kan skreddersys for å møte de spesifikke kravene til våre kunders produksjonsprosesser. Valgfrie eksplosjonsbeskyttelse eller inneslutningssystemer er tilgjengelige for å gi den nødvendige nødvendige sikkerheten.