Luftkvalitetsoversikt - hvor ren er luften i landet ditt? Og i resten av verden?

Statistikk betyr noe fordi du kan ikke forbedre noe du ikke kan måle. Avgjørelser basert på fakta i stedet for følelser, eller "magefølelse", er den eneste måten å håndtere en situasjon effektivt. Derfor er en luftkvalitetsindeks (AQI) et uvurderlig verktøy i den nådeløse kampen mot luftforurensning

Sjekk luftkvaliteten i sanntid - over hele verden her, på "Verdens luftkvalitetsideks" (link)

Luftkvalitetsindeks kan brukes til å kommunisere til publikum hvor forurenset luften for tiden er eller hvor forurenset den er forventet å bli, og dermed gi et mål på hvor dårlig luftkvaliteten generelt er. Andre måter er å gjennomføre studier som den Camfil gjorde på Sveriges mest forurensede gate.

Som Kevin Wood, visepresident for salg og markedsføring i Camfil USA, påpeker: "Luftkvalitetsindeksen er nødvendig for å kunne gi innbyggere en beregning, og evt advarsel om farene ved luftforurensning i varierende intensitetsnivå."

Han advarer: “Forurensende partikler (PM) består av svært små partikler… små nok til å trenge gjennom menneskers lunger og ut i blodomløpet. Forurensning av svevestøv kan forårsake eller forverre hjerte- og lungetilstander og øke en persons sjanse for å utvikle lungekreft.” Her er mer informasjon om PM 1 for de nysgjerrige.

Farene med dårlig luftkvalitet ble trukket fram i ‘Luftkvalitet i Europa - EØS-rapport nr. 10/2019’ utgitt av European Environment Agency i oktober 2019.

Denne rapporten presenterer en oppdatert oversikt og analyse av luftkvaliteten i Europa fra år 2000 til 2017. Den ser på framdriften som er gjort for å oppfylle luftkvalitetsstandardene fastsatt i de to EUs luftkvalitetsdirektiver og mot Verdens Helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for luftkvalitet (AQGs).

Den sier: “Luftforurensning har fortsatt betydelig innvirkninger på helsen til den europeiske befolkningen, spesielt i urbane områder. Europas mest alvorlige miljøgifter, når det gjelder skade på menneskers helse, er PM, nitrogendioksid (NO2) og ozon på bakkenivå (O3).

Luftforurensning får betydelig innvirkning på helsen til den europeiske befolkningen, spesielt i urbane områder.

I tillegg til problemer knyttet til helse, understreker rapporten at dårlig luftkvalitet også har en kraftig negativ effekt på europeiske økosystemer: ”[Luftforurensning] fører til flere viktige miljøpåvirkninger, som påvirker vegetasjon og fauna direkte, samt kvaliteten på vann og. De mest skadelige luftforurensningene for økosystemer er O3, ammoniakk og nitrogenoksider. "

Hvert land har sin egen luftkvalitetsindeks (AQI), som tilsvarer de forskjellige nasjonale luftkvalitetsstandarder. Beregning av en AQI innebærer å bruke en luftmonitor eller modell for å måle konsentrasjonen av et luftforurensende stoff over en spesifikk periode. Sammenlagt viser konsentrasjon og tid hvor stor luftforurensningen er.

Folkehelserisikoen øker når AQI stiger, og helseeffektene som tilsvarer en gitt dose, støtts av epidemiologisk forskning.

Et av de beste luftkvalitetsindeksene er World Air Quality Index fordi denne er basert på informasjon levert av nasjonale myndigheter og dekker de fleste områder i verden. WAQI er basert på timemålinger av svevestøv, ozon, nitrogendioksid, svoveldioksid og karbonmonoksidutslipp.

Luft er usynlig, og det er lett å glemme at den kan forårsake problemer i hverdagen vår. Innemiljøet kan være opptil 50 ganger mer forurenset enn uteluften. Derfor er luftkvalitetsindeksen så viktig; ved å løfte fram problemet, er det større sannsynlighet for at regjeringene våre gjør noe med det - globalt tar nesten alle land i verden skritt for å forbedre luftkvaliteten.

Publisert onsdag 1. mars 2023