Gjenvinning

Gjenvinning

Minimer støvdannelse og lukt, og overhold miljø- og sikkerhetsbestemmelser på gjenvinningsanlegg eller søppelstasjoner med robuste luftfiltreringsløsninger.

Gjenvinning har som formål å beskytte samfunnet og det naturlige miljøet mot forurensning. Men, et gjenvinningsanlegg har også bruk for frisk luft. Beskytt anlegg, utstyr og personale, forhindre støveksplosjoner, lukt og andre  helse- og sikkerhetsrisikofaktorer på viktige anlegg.

Avfallskilder på gjenvinningsanleggene utgjør en risiko

Gjenvinningsanlegg og materialgjenvinningsanlegg er fylt til randen med forskjellige materialer fra husholdning og industri som produserer mengder av pulver og støv. Fast avfall til gjenvinning kan være metaller, glass, papp, plast og tre. I lukkede materialgjenvinningsanlegg er det flere avfallskilder – både organiske og uorganiske, blandet og til sortering.

Disse prosessene genererer lukt fra kilder som hydrogensulfid, dimethylsulfid og merkaptaner(svovelholdige organiske forbindelser). Den menneskelige nese kan oppfatte disse luktene på nivåer ned til en milliarddel, så selv lave konsentrasjoner kan resultere i vond lukt. 

Og fordi nesten alt fast materiale, herunder metall, kan eksplodere i støvform, er gjenvinningsanleggene veldig utsatt, ikke bare for lukt, men også støveksplosjoner og brann.

Reduser risiko med robust luftfiltrering mot lukt og støv

I noen anlegg brennes det blandet restavfall som benyttes til brensel i energiproduksjon. Disse forbrenningsanleggene kan også ha en luktstyringsfunksjon. Det er derimot svært sannsynlig at anlegget stenges for vedlikehold og reparasjoner i flere uker hvert år. For å forhindre lukt spredning  i denne perioden, er et stand-by molekylærfilter installert i en by-pass-sløyfe en god løsning.

I stedet for avfallsinnsamling med renovasjonsbiler, sørger noen moderne boligområder for pneumatisk transport (transport via lufttrykk i rør) av husholdningsavfall fra det enkelte hjem til et sentralt oppsamlingssted gjennom underjordiske rør. Disse tilfellene krever støv- og luktfiltrering av eksos på oppsamlingsstedet for å unngå utslipp av forurensninger i sterkt befolkede områder.  

 

Artikler

Få maksimalt ut av ditt støvfiltreringsanlegg

Publisert mandag 14. august 2023

Visste du at Camfil har et komplett utvalg av ettermonteringsfilter som kan brukes i alle de vanligste merkene på markedet? Camfils filter er ikke bare designet for å fungere, men også for å optimalisere ytelsen til støvsamingssystemet ditt?

Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Gassturbiner

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Innovasjon, Teknologi & Forskning Kundehistorier Maskineri & Produksjon Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap Bærekraft Ekspertise og Webinarer Elektronikk og optikk Forskrifter & Standarder Viruskontaminering Take a breath Offentlige & Kommersielle Bygninger Gassturbiner Luftkvalitet Luftrensere