Accessories For Dust, Fume And Mist Collectors

Tilbehør

Det riktige tilbehøret til støv-, røyk- og dampavtrekksutstyret gir ikke bare den nødvendige sikkerheten og beskyttelsen for den enkelte prosess, det kan også forbedre ytelsen til hele systemet og dermed øke effektiviteten og redusere livssykluskostnadene.

Kravene til avtrekk av støv, røyk og tåke fra industrielle prosesser kan variere betydelig, avhengig av den enkelte prosess og de materialene som håndteres. Dette betyr at hvert enkelt avtrekkssystem må skreddersys til kundens behov. Camfil kan derfor tilby et bredt utvalg av tilbehør og tilleggsutstyr til avsugssystemene for å sikre den mest hensiktsmessige løsningen for hvert enkelt bruksområde.

Sikkerhet og beskyttelse:
- Tilvalg for eksplosjons- og brannbeskyttelse er nødvendige sikkerhetsanordninger for å beskytte personell og anlegg ved håndtering av brennbart eller eksplosivt støv. - Støvoppsamlerens oppsamlingssystem reduserer risikoen for at fint, skadelig støv ikke slipper ut under normal drift og rutinemessig vedlikehold, og beskytter operatørene mot å komme i kontakt med disse stoffene.

Beskytter miljøet:
- Bruken av oppsamlingsløsninger og sekundære filtertrinn beskytter arbeidsplassen ved å forbedre luftkvaliteten innendørs, men også utemiljøet ved å sikre at skadelige utslipp ikke ledes ut.

Pålitelig prosess:
- Ved å gjøre avtrekkssystemene kontrollerbare og sikre, øker man prosessens pålitelighet og minimerer uforutsette driftsstanser.

Ytelse og funksjonalitet:
- Ved å konfigurere riktig tilbehør til et avtrekkssystem blir støv-, røyk- og dampavtrekket enda mer effektivt og sikkert for det tiltenkte bruksområdet.

Energieffektivitet:
- Bruk av en egnet vifte og regulator bidrar til å redusere både energiforbruket og trykkluftforbruket, optimalisert i forhold til de aktuelle prosessforholdene.