Bærekraft
En prioritet fra dag en.

Bærekraft

Å puste er essensielt for alt liv

Å puste. Det er et instinkt – det aller første vi gjør når vi blir født. Naturligvis regner vi med at luften er ren, men vi setter ikke instinktivt spørsmålstegn ved kvaliteten på luften vi puster inn. Vitenskapen og globale medier har i de senere år stadig oftere rapportert om sammenhengen mellom helse og dårlig luftkvalitet. Mange nasjonale og internasjonale organisasjoner har fokusert på problemet. Ettersom de helsemessige og økonomiske konsekvenser av dårlig luftkvalitet blir mer synlige, blir det satt mer fokus på dette, og det utarbeides nye standarder.

Hos Camfil ser vi det som vårt ansvar å støtte globale initiative, slik at du kan puste trygt.   

Beskytter mennesker, prosesser og miljøet

Camfil har vært en bærekraftig bedrift fra dag en. I mer enn et halvt århundre har vi hjulpet folk med å puste inn renere luft. Vi er overbevist om at vi, sammen med kundene våre, medarbeiderne våre og samarbeidspartnerne våre, kan skape en mer bærekraftig fremtid sammen. 

Vi har en sterk intern bærekraftkultur som stammer fra det nordiske markedet, og som er blitt en del av alt vi gjør. Å være bærekraftig gir oss en konkurransemessig fordel – men for oss er det en naturlig måte å jobbe på som også kommer våre kunder til gode. Vi er overbeviste om at de beste løsningene for våre kunder også er de beste løsningene for vår planet. Det er derfor vi, fra design til leveranse – og gjennom hele produktets livssyklus – tar hensyn til hvilke konsekvensene det vi gjør kan få for både mennesker og verden omkring oss.

Gjennom en ny tilnærming til problemløsing, innovativ design, nøyaktig produksjonskontroll og et sterkt kundefokus, satser vi på å være mer effektive i alle aspekter, slik at vi alle kan puste lettere. Finn ut mer og oppdag hvordan Camfil kan hjelpe deg med å beskytte mennesker, miljø og prosesser.

Se video: Take A Breath

Ren luft. Sunn fremtid: Se videosnutt om vår visjon.

Bærekraftrapporter - arkiv

(engelsk)

Bærekraftrapport 2008          Bærekraftrapport 2012          Bærekraftrapport 2016           Bærekraftrapport 2020          

Bærekraftrapport 2009          Bærekraftrapport 2013          Bærekraftrapport 2017           Bærekraftrapport 2021

Bærekraftrapport 2010          Bærekraftrapport 2014          Bærekraftrapport 2018

Bærekraftrapport 2011          Bærekraftrapport 2015          Bærekraftrapport 2019

les mer om bærekraft

Camfils posefilter bidrar til styrket fokus på milø og ressursforbruk

Publisert mandag 31. juli 2023

Camfil kontaktet Sky-Light A/S for energioptimalisering av selskapets eksisterende ventilasjonssystem. Ved hjelp av LCC-beregninger og en 23-ukers prøveperiode med overvåking av eksisterende og nye filter oppnådde Sky-Light betydelige energibesparelser, ifølge egne beregninger.

Maskineri & Produksjon Bærekraft Luftkvalitet Kundehistorier
Spara energi genom att se över dina filter i din fastighet

Du kan spare energi ved å velge rett filter

Publisert tirsdag 25. april 2023

Filterets viktigste oppgave er å redusere mengden partikler og forurensende stoffer i ventilasjonsluften, men du kan også redusere energikostnadene hvis du ser på hvilke filter du har i bygget. Dette gjør du ved å se på livssykluskostnadene (LCC - Life Cycle Costs).

Bærekraft Forskrifter & Standarder

MUSIC CITY Center i Nashville satset på sunnere inneluft og reduserte kostnadene

Publisert tirsdag 24. mai 2022

Hi-Flo ES MERV 13A luftfilter resulterte i forbedret innendørs luftkvalitet - reduserte filterrelaterte kostnader med 34 % og arbeidstimer med 80 %

Viruskontaminering Bærekraft Luftkvalitet Offentlige & Kommersielle Bygninger Kundehistorier Luftrensere

Camfil er sertifisert i mangfold og likestilling

Publisert tirsdag 25. april 2023

Camfil er opptatt av mangfold og likestilling. Alle Camfils produksjonsenheter skal være GEEIS-sertifiserte innen utgangen av 2023.

Bærekraft

Trivsel og velvære

Publisert tirsdag 21. mars 2023

"God helse er en grunnleggende forutsetning for folks evne til å nå sitt fulle potensial og å bidra til samfunnsutviklingen." Dette er introduksjonen til FNs bærekraftsmål nummer 3. Det vi i Camfil kan bidra med på dette området er blant annet vår unike kompetanse på å rense luften fra skadelige stoffer.

Bærekraft Luftkvalitet

CAMFIL CITY: en virtuell verden med kunnskap om renluftsløsninger

Publisert mandag 19. september 2022

Det er ikke alle våre kunder som er eksperter på luftfiltrering, og ikke trenger de å være det heller. I Camfil City kan du lett tilegne deg basiskunnskaper om våre renluftsløsninger og hva de kan gjøre for både helsen og produktiviteten på arbeidsplassen.

Viruskontaminering Gassturbiner Take a breath Helsevesen og Livsvitenskap Maskineri & Produksjon Bærekraft Luftkvalitet Mat & Drikke Innovasjon, Teknologi & Forskning Offentlige & Kommersielle Bygninger Ekspertise og Webinarer Kundehistorier Luftrensere Forskrifter & Standarder Elektronikk og optikk

Filtreringsløsgninger og Bærekraft

Publisert onsdag 1. juni 2022

Camfils filter utgjør størstedelen av vår virksomhet. Vi tilbyr et enormt utvalg av strengt testede løsninger av høy kvalitet som rengjør inneluften for nærmes ethvert filtrerings- eller inneslutningsbehov.

Bærekraft

Camfils CEO snakker om Bærekraft 2021

Publisert fredag 27. mai 2022

Vi lever i en tid med store forandringer. Camfil ønsker ikke å vente på at andre skal ta ledelsen og gjøre det som er rett. Vi er glade for å være i forkant av arbeidet med å skape bærekraft i vår bransje.

Bærekraft

Kullfiltrering minimerer luktplager ved Middelfart Spildevann i Danmark

Publisert onsdag 25. mai 2022

Avløpsvannet går igjennom en lang prosess, før det til slutt slippes ut som rent vann i sjøen rundt Middelfart. Avløpsvannet kan lukte ubehagelig og gi naboene plager. Les her hvordan man løste problemet.

Gassturbiner Bærekraft Luftkvalitet Kundehistorier

Lider du av pollenallergi?

Publisert mandag 16. mai 2022

Vår….. Bare å si ordet gjør oss lykkelig. Eller, kanskje ikke alle….For med varmere vær kommer pollen fra trær, gress og ugress som frigjøres i luften.

Bærekraft Luftkvalitet Luftrensere

Camfils bærekraftarbeid og visjon

Publisert mandag 12. april 2021

2020 handlet om å finne den «nye normalen», med endrede rutiner og hvordan vi skulle tilpasse oss en endret hverdag. Bærekraft har alltid stått i fokus for oss, og noe som vi imøtekommer ved å endre livssyklusen til produktet - fra produksjon, avfall, logistikk og drift.

Bærekraft

FNs verdemsmål 11:                      Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Publisert mandag 5. april 2021

Bærekraftsmål nummer 11 - "Bærekraftige byer og lokalsamfunn" - kobles direkte til Camfils misjon om å beskytte mennesker, miljø og prosesser fra skadelig forurensning. Vi har jobbet med bærekraft siden 1963, og har derved lang erfaring og kompetanse på bærekraft, både når det gjelder produkter og tjenester.

Bærekraft

Agenda 2030 - Globale mål for bærekraftig utvikling

Publisert torsdag 30. juli 2020

Bærekraftig utvikling er av FN definert som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å sette kommende generasjoners evne til å dekke deres behov i fare. I 2015 ble verdensledere enige om 17 bærekraftsmål. Vi i Camfil har identifisert seks mål som vi føler er mest relevante for vår virksomhet og som gjør oss i stand til å bidra på en meningsfull måte.

Bærekraft

Power Systems og Bærekraft

Publisert torsdag 30. juli 2020

Camfil Power Systems (PS) tilbyr filtrerings- og akustiske løsninger for turbomaskineri inkludert gassturbiner, generatorer, industrielle luftkompressorer og dieselmotorer. Turbomachinery-teknologien har utviklet seg enormt de siste tiårene.(ENG)

Gassturbiner Bærekraft

Molekylærfiltrering og Bærekraft

Publisert torsdag 30. juli 2020

Molecular Contamination Control (MCC) -produkter fjerner de molekyler, gasser og damp fra luften som ikke kan fanges opp med vanlige partikkelfilter. Molekyler er vanligvis 1000 til 10.000 ganger mindre enn de mest gjennomtrengende partiklene som går gjennom HEPA- og ULPA-filtre. (ENG)

Bærekraft Luftkvalitet

Camfil og Bærekraft - et intervju med Camfils CEO

Publisert torsdag 30. juli 2020

I dette intervjuet forteller Mark Simmons, Camfils CEO, hvorfor Camfil har et så stort engasjement for bærekraft.

Bærekraft

Camfil bidrar til reduksjon av luftforurensning i Hong Kong

Publisert torsdag 30. juli 2020

Verdens største luftfiltreringssystem i tunnel: Mål om å redusere sitt karbondioksidutslipp med 11.000 tonn årlig. I følge FNs miljøprogram er 92% av mennesker i Asia og Stillehavet utsatt for høye nivåer av luftforurensning, noe som utgjør en betydelig helserisiko.

Bærekraft Luftkvalitet Kundehistorier

Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst

Publisert torsdag 7. mai 2020

For oss som arbeider på Camfil er det viktig vi alle har en arbeidsplass som gir alle de samme mulighetene. Vi står for likestilling og mangfold, og verdsetter de unike unike ideer som hver ansatt kan bidra med. Camfil har derfor valgt å GEEIS-sertifisere seg.

Bærekraft

Air Pollution Control og Bærekraft

Publisert onsdag 6. mai 2020

Camfil Air Pollution Control (APC) utvikler og produserer støv, damp og røyksamlere for industri.

Bærekraft

Simon Birkett, Grunnlegger og VP Clean Air i London

Publisert fredag 3. mai 2019

I følge WHO er luftforurensning den største helserisikoen for miljøet. Det er 3,7 millioner dødsfall hvert år som kan tilskrives utendørs luftforurensning og 4,3 millioner dødsfall som kan tilskrives innendørs luftforurensning.

Bærekraft

Camfils misjon: å beskytte mennesker, miljø og prosesser mot skadelig forurensning

Publisert fredag 3. mai 2019

I 2018 fikk Camfil Group en ny administrerende direktør. Finn ut hva vår tidligere og nåværende administrerende direktør mener om Camfils strategi for bærekraft i dette intervjuet. Ledelsen vår mener at man både kan drive en sunn virksomhet og samtidig gå med overskudd. (ENG)

Bærekraft

Gjesteblogg med Simon Birkett

Publisert torsdag 2. mai 2019

"Etter en lang karriere hos HSBC etablerte jeg 'Clean Air in London' (CAL) i 2006 med et oppdrag om å oppnå full overensstemmelse med WHOs retningslinjer for luftkvalitet i London og andre byer," sa Simon Birkett.

Bærekraft

Camfil og Bærekraft

Publisert mandag 1. april 2019

I denne rapporten fra Camfils Group Sustainability Officer får du vite mer om at vi en større strategi for bærekraft, og ser på vår rolle som arbeidsgivere og hvordan vi samarbeider med leverandører, distributører og kunder for å beskytte menneskerettigheter, følge handelsregler og sikre at vi bidrar til å forhindre korrupsjon. (ENG)

Bærekraft