Bærekraft
En prioritet fra dag en.

Bærekraft

Å puste er essensielt for alt liv

Å puste. Det er et instinkt – det aller første vi gjør når vi blir født. Naturligvis regner vi med at luften er ren, men vi setter ikke instinktivt spørsmålstegn ved kvaliteten på luften vi puster inn. Vitenskapen og globale medier har i de senere år stadig oftere rapportert om sammenhengen mellom helse og dårlig luftkvalitet. Mange nasjonale og internasjonale organisasjoner har fokusert på problemet. Ettersom de helsemessige og økonomiske konsekvenser av dårlig luftkvalitet blir mer synlige, blir det satt mer fokus på dette, og det utarbeides nye standarder.

Hos Camfil ser vi det som vårt ansvar å støtte globale initiative, slik at du kan puste trygt.   

Beskytter mennesker, prosesser og miljøet

Camfil har vært en bærekraftig bedrift fra dag en. I mer enn et halvt århundre har vi hjulpet folk med å puste inn renere luft. Vi er overbevist om at vi, sammen med kundene våre, medarbeiderne våre og samarbeidspartnerne våre, kan skape en mer bærekraftig fremtid sammen. 

Vi har en sterk intern bærekraftkultur som stammer fra det nordiske markedet, og som er blitt en del av alt vi gjør. Å være bærekraftig gir oss en konkurransemessig fordel – men for oss er det en naturlig måte å jobbe på som også kommer våre kunder til gode. Vi er overbeviste om at de beste løsningene for våre kunder også er de beste løsningene for vår planet. Det er derfor vi, fra design til leveranse – og gjennom hele produktets livssyklus – tar hensyn til hvilke konsekvensene det vi gjør kan få for både mennesker og verden omkring oss.

Gjennom en ny tilnærming til problemløsing, innovativ design, nøyaktig produksjonskontroll og et sterkt kundefokus, satser vi på å være mer effektive i alle aspekter, slik at vi alle kan puste lettere. Finn ut mer og oppdag hvordan Camfil kan hjelpe deg med å beskytte mennesker, miljø og prosesser.

Se video: Take A Breath

Ren luft. Sunn fremtid: Se videosnutt om vår visjon.