Panelfilter

Panelfilter

Panelfilter brukes ofte som forfiltrering av grove partikler. Tett brettede paneler med høyere partikkelseparasjon forbedrer luftkvaliteten i boliger og offentlige bygninger, og forlenger levetiden til andre filter i flertrinnsapplikasjoner. Metallfilter brukes i kjøkkenapplikasjoner som fettfilter eller flammehemmere.

Camfil har et bredt utvalg panel- og metallfiltre tilgjengelig i en rekke design, størrelser og materialer for å dekke ulike behov.

Forfilter brukes til å filtrere ut større partikler (Coarse, ePM10) og beskytte finere ePM1-filter. Plisserte panelfiltre, som EcoPleat, har høyere grad av separasjon av mindre partikler (ePM1), noe som gir bedre beskyttelse for mennesker. Metallfilter brukes ofte som fettfilter og flammehemmere i storkjøkkenventilasjon.

For mer detaljert informasjon, se den respektive produktinformasjonen.