Miljøpåvirkning
Hvordan påvirker våre posefilter miljøet?

Miljøpåvirkning

Camfil har arbeidet med livssyklusanalyser (LCA) siden 1990-tallet. Livssyklusanalyse er en metode for å vurdere et produkts miljøpåvirkning. Men for å fortsette å utvikle våre produkter og tjenester, er det viktig å vite hvordan miljøpåvirkningen vår ser ut i dag. Kunnskapen hjelper oss ikke bare med å utvikle oss, men flere og flere av kundene våre ber også om denne typen informasjon. Vi har fått IVL (Swedish Environmental Institute) til å gjøre livssyklusanalyser på våre forskjellige posefilter. 

LCA-beregninger gir deg et dypere innblikk i virksomheten og viser hvor ressurskrevende de ulike fasene er. Dette kan du dra nytte av i arbeidet med å utvikle og redusere produktets miljøpåvirkning. For å bli mer sirkulær og bærekraftig, er det viktig å gjennomgå hele prosessen - ikke bare fokusere på det inngående materialet.

Gjenbruk av avfall og forbedrede produksjonsprosesser er en viktig del. Men det er også viktig å øke samarbeidet med andre interessenter utenfor selskapet for å utveksle ideer, finne nye materialer og bedre transportveier og forbedre arbeidsflyt som kan bidra til forbedrede miljøfordeler.

IVL har også hjulpet oss med å produsere EPDer (Environmental Product Declaration) for de forskjellige produktene. EPDene er gjennomgått og godkjent av et uavhengig verifiseringsorgan, Swedac. Dette sikrer at informasjonen i våre EPDer er pålitelig. Les mer om Camfil og EPD her.

Alt dette arbeidet er også direkte knyttet til FNs globale mål nummer 12, Ansvarlig forbruk og produksjon.
 

Produksjon

Det er viktig for oss at vi hele tiden reduserer vårt økologiske fotavtrykk ved å forbedre hvordan vi produserer og forbruker varer og ressurser. For å bli mer sirkulær og ansvarlig for neste generasjon, pågår det kontinuerlig arbeid med å gjenbruke råvarer og utvikle og forbedre prosesser. Vi gjør dette i tett samarbeid med leverandørene våre, og fordi vi selv produserer det meste av produksjonsutstyret vårt, kan vi skreddersy løsninger og tilpasninger til vår spesielle virksomhet. Produksjon er direkte knyttet til FNs Verdensmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon.

"What's on the box is in the box"

En viktig del av produktsjonsfasen er at vi kontrollerer ytelsen til produktene våre med testutstyr, direkte knyttet til produksjonsprosessen. For å forstå hvor viktig det er å produsere filter på riktig måte, utdannes våre ansatte i vår "Filterskole". Filterskolen er en grunnleggende utdanning i filterteknologi, og er åpen for alle. Hvis du vil vite mer eller melde deg på utdannelsen, kan du gjøre det her
(På grunn av koronapandemien er filterskolen for øyeblikket bare online).

Kjemikaler

Vi må minimere bruken av miljø- og helsefarlige stoffer, da disse skader både miljøet og helsen vår. Et av målene våre i flere år har vært å fase ut bruken av kjemikaler eller erstatte dem med mindre farlige kjemikalier. Som en hjelp til å oppnå dette har vi vårt kjemiske styringssystem og en tydelig kjemisk lovgivning. Vi har nå et godt innblikk i hvilke stoffer som inngår i produktene vi bruker og har dermed også sikret arbeidsmiljøet vårt.

Energiforbruk i produksjonen vår

Energien som brukes i produksjonen av produktene våre kommer fra strømavtaler med 100% fornybar energi. Varmen vi bruker til å varme opp fabrikken vår i Trosa kommer fra det lokale varmeanlegget i Trosa, som de siste årene kun  har brukt fornybare råvarer. Spillvarmen fra prosessene blir tatt hånd om og gjenbrukt på fabrikken, se sertifikatet vårt for 100% fornybar energi.

Emballering

Eskene vi bruker er laget av resirkulerte materialer fra bærekraftige kilder. Et eksempel på å skape mer sirkulæe flyt er at vi gjenbruker den sorterte emballasjen og plastfolien for å lage returposer - noe som gir et renere arbeidsmiljø for de som håndterer og bytter skitne filter. Posen er laget av ca 75% resirkulert PET.


Dette arbeidet er også knyttet til mål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon.

Transport

Vi har gjort en god jobb de siste årene med å tilpasse innkjøpene av råvarer for å kunne fylle trailere/containere maksimalt. Nå fortsetter arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen ytterligere, med å utvikle en plan for hvordan vi vil fortsette å jobbe for fossilfri transport sammen med leverandører og kunder.

Dette arbeidet er knyttet til flere av FNs bærekraftsmål. bl.a. Mål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn, hvor man ikke ønske mye mye partikler og støy i byene våre, og mål 3 som handler om God helse og livskvalitet - der ren luft er en viktig del.

Miljøpåvirkning fra luftfilter i drift

Camfil begynte å jobbe med Livssyklusanalyser (Life Cycle Analyzes, LCA) allerede på 1990-tallet og vet av erfaring at det største miljøavtrykket oppstår under drift. Vi har derfor jobbet aktivt for å oppnå en felles standard for å kunne klassifisere luftfilter.
Grafen viser fordelingen mellom de forskjellige trinnene i en LCA for posefilter. A1-A3: Produkttrinn, A4: Transport, B6: Driftsenergi (beregnet med svensk elektrisitetsmiks). Hver enkelt farge tilsvarer et bestemt filter.
Grafen viser hvordan ulike lands el-produksjon påvirker filteret i drift.

Det er imidlertid viktig å huske at formålet med disse produktene er å rense luften til fordel for både miljøet og helsen vår. Derfor er det viktig at vi ikke går ned i filterklasse for å redusere energiforbruket og dermed få dårligere luftkvalitet. Les mer om dette under "Take A Breath".

Fordi vi er sertifisert i henhold til Eurovent, er filtrene våre energiklassifisert i henhold til Eurovent 4/21.
 
Når du bytter ut luftfilter, anbefaler vi at du bruker verneutstyr som hansker og åndedrettsvern. Sørg for å forsegle det skitne filteret i en boks eller pose, slik at det ikke påvirker miljøet med lukt, eller at det blir skittent før du sender det til forbrenning. Les våre "Rutiner ved filterskifte" her.

AVFALLSHÅNDTERING

Vi blir ofte spurt om hvordan produktene våre skal tas vare på etter at de er brukt. Det finnes ingen enkle svar på dette, og det er fordi det avhenger av hvor de er installert, hvilken type støv/stoff som er i filteret, eller hvilket anlegg som skal motta avfallet. Les hvordan du håndterer de forskjellige typene her.

Les hvordan vi jobber med FN's Bærekraftsmål