Industrielle luftrensere

Industrielle luftrensere

Camfils indutrielle luftrensere er den ideelle løsningen for luftkvalitet i din bydning eller anlegg. Med sertifisert HEPA- og molekylærfiltrering fjerner Camfils luftrensere ikke bare støvpartikler, men også lukt og gasser.

I kommersielle bygninger som produksjonsanlegg, sykehus, lagerbygninger og matvareproduksjonsanlegg kan luftkvalitetsproblemer ikke løses med luftrensere som er utviklet for hjemmemiljø. Camfils luftrensere er spesielt designet til kommersielle miljø. Med større støvoppsamlingskapasitet enn andre luftrensere, garanterer vi yteevne og levetid. Camfils luftrensere bruker HEPA-filter og finfilter som er utviklet til ditt HVAC-system og overholder alle relevante standarder. Camfils luftrensere er designet til å supplere ditt HVAC-system for både å beskytte dine medarbeidere, produkter og prosesser - og samtidig redusere energiforbruket.