Industrielle luftrensere

Industrielle luftrensere

Camfils indutrielle luftrensere er den ideelle løsningen for luftkvalitet i din byning eller anlegg. Med sertifisert HEPA- og molekylærfiltrering fjerner Camfils luftrensere ikke bare støvpartikler, men også lukt og gasser.

Camfils industrielle luftrensere er spesielt tilpasset offentlige og kommersielle bygg som for eksempel fabrikker, sykehus, lagerlokaler og anlegg for produksjon av mat og drikke. De fungerer også godt i mange andre industirelle sammenhenger.