derfor bør ren inneluft stå på listen over nyttårsforsetter

Nyttårsforsetter er mål og løfter om å få til en forandring i livet - og som man lover seg selv hvert år...

Nyttårsforsetter om sunnhet og helse er vanlig, og mange setter seg fore å starte året med en sunnere livsstil - men de færreste tenker på at ren luft også er "sunt". Ofte ignoreres betydningen av den rene luften som faktisk må til for å kunne gjennomføre nyttårsforettene. Og, faktum er, at luftkvaliteten i hjemmet ditt eller innendørs ellers, kan være mindre god - især på vinteren.

Så: hva skjer med inneluften i vintermånedene? Et fenomen kalt "temperaturinversion" er med vanlig på vinteren. Det er her temperaturen stiger med høyden - og kan forværre utendørs luftorurengning

Overskyet vær, som er vanlig i de kaldeste månedene i året, har en tendens til å "fange" forurensning under skyene - med varm luft som fungerer som et slags lokk som dekker og holder forurensningen nærmere bakken. Utendørs luftforurensning kan ha stor innvirkning på inneluften. 

For eksempel kan noen forurensende stoffer, som ozon og nitrogendioxid som finnes i forbrenningsgasser, reagere sammen med "avgassing" fra byggematerialer og møbler, rengjøringsmidler etc - noe som skaper forbindelser som formaldehyd, og som gjør inneluften enda mer giftig.

Men det er ikke kun uteluften som påvirker luftkvaliteten innendørs. Innendørs aktiviteter kan også frigi forurensende stoffer. For eksempel frigjøres røyk fra tente stearinlys, oppvarming (især med peisovner) og matlaging - noe som kan påvirke helsen vår. British Lung Foundation (BLF) advarer om at oppvarming og matlaging kan frigi to typer foruensende stoffer - partikler (mikroskopiske partikler av støv og skitt i luften) og gasser (inkludert karbonmonoxid, nitrogendioksid og svoveldioksid). Eksponering for noen av disse forurensende stoffene kan føre til lunge- og hjertesykdommer. 

BLF advarer: "Når disse forurensende stoffene finnes innendørs er det viktig å rense hjemmet ditt med frisk luft utenfra for å fortynne og fjerne dem Derfor er gassvarme og komfyrer, som har en røykkanal, skorstein eller annen form for utlufting som leder forurensningen ut av hjemmet, bedre for lungehelsen." 

Det er viktig å være oppmerksom på å opprettholde en god innendørs hygiene hele året - og det gjelder særlig i de kalde månedene.

For eksempel må skorsteiner fra ildsteder og peiser rengjøres og feies regelmessig av en registrert feier. Andre viktige tiltak er blant annet:
  • Sørg for at gassapparater vedlikeholdes og får service av en sertifisert installatør minst én gang i året.
  • Bruk alltid ovnen i tråd med produsentens anvisninger, og bruk kun tillatt brensel, inkludert "klare til bruk"-vedkubber.
  • Installer avtrekksvifter over gassovner og komfyrer, og bruk dem alltid. Installer alarmer for både røyk og karbonmonoksid.
  • Unngå rengjøringsspray der det er mulig. Vurder i stedet å bruke faste eller flytende rengjøringsmidler. 
  • Ventilér boligen godt, og åpne alltid et vindu når du rengjør eller pynter opp.

Hvis du virkelig ønsker å sikre innendørs luftkvalitet - især i boliger hvor noen har allergi - kan du overveie luftrensere. Og, når du planlegger innendørs fitness/yoga og andre aktiviteter for å holde fokus på nyttårsforsettet ditt, bør du også ha gode luftrensesystemer.

Publisert torsdag 7. desember 2023