Luftkvalitet
Skap en produktiv og sunn arbeidsplass

Luftkvalitet

Nye undersøkelser peker på at innendørs luftkvalitet (IAQ) og medarbeideres produktivitet, henger sammen - og at sunn luftkvalitet bidrar direkte til økte prestasjoner.

Bedre luftkvalitet gir færre forurensende stoffer i luften og mer oksygen. Forbedret oksygentilførsel til hjernen resulterer i bedre kognitiv prestasjon, mens symptomer på okygenmangel gjør det motsatte. Å forstå forholdet mellom dette vil hjelpe arbeidsgivere med å forbedre både luftkvaliteten og medarbeidernes sunnhet og prestasjonsevne.