CC 6000

Luftrenare med hög luftreningskapacitet, upp 6000m3/h, för större lokaler och industrier med höga halter föroreningar. HEPA-filter levereras som standard, utöver detta kan luftrenarna utrustas med olika filterkonfigurationer beroende på behov. Flexibla installationsval beroende på verksamhet och behov.

  • Friskare personal
  • Färre driftsstörningar, mindre underhåll
  • Sänker energikostnaden
  • Mindre städning
  • Renare tillverkning ger högre kvalité
  • Minskar t.ex. damm, fibrer, virus, mögel och av verksamhet genererade partiklar
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON9 en1822

Specifikationer

Applikation
Luftrenare för lager, logistikcenter, distributionshallar och dammiga miljöer inom läkemedels-, livsmedels och tung industri, pappersbruk, svetshallar, byggen, tvätterier, träindustrier, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, djurstallar, processindustrier, varuhus samt andra specialapplikationer såsom uppgradering av renrumsmiljöer eller andra monteringsmiljöer som är klassificerade.
Kommentar
Strömförsörjning: 3-fas 380-480V eller 1-fas 230V
Filter: F7, H13
Fläkt: EC-fläkt med justerbart luftflöde och ModBus-anslutning.
Kapacitet: 0 - 6000 m³/h
Anslutning: 4 standard runda (diameter 315 mm) eller 2 standard runda (diameter 315 mm) och 2 runda (diameter 250 mm) med ljuddämpning
Installation: Mobil eller stationär, golv-, vägg- eller takmontering (med vajer eller upphängningsarmar).

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till Partikelluftrenare

Hur förändras luften på vintern?

Varför blir vi oftare sjuka på vintern och hur sprids virus och bakterier?

Under vintern upplever vi luften som frisk och klar tack vare kylan, men det många inte känner till är att luftkvaliteten också ändras. Det kalla klimatet bidrar inte bara till torra händer, elektriskt hår och torra slemhinnor, många blir också sjuka under vintern. Hur kommer det sig och finns det något vi kan göra för att förhindra det?

Viruskontaminering Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare
Oljeplattform i Nordsjön

Oljeplattform i Nordsjön

Anställda på en oljeplattform i Nordsjön behövde renare luft i sina gemensamma utrymmen, som tv-rum och rökrum. Läs om hur Camfil och MSV Regalia förbättrade luften med ett filtreringssystem som är aktivt dygnet runt. (ENG)

Kundcase Energi och Gasturbiner

Fermentering hos läkemedelsproducent

Anställda på ett stort läkemedelsföretag i USA klagade på mycket obehaglig lukt i laboratoriet och fryshuset. Luktproblemen resulterande från fermenteringsprover löstes med en luftrenare med molekylärfiltrering. Läs mer om situationen här. (ENG)

Kundcase

Ren luft skyddar personal och känslig teknik i robotlager

Vintern 2021 byggde Scandinavian Cosmetics nytt lager i Malmö. Camfil blev kontaktad i ett tidigt skede för att säkerställa ren luft i lokalerna för att skydda personal, produkter och känslig teknik.

Kundcase Industri och tillverkning Luftkvalitet Luftrenare

DB Schenker i Västerås

Avgaser från lastbilar, dammigt gods och partiklar från verksamheten smutsade ner luften på DB Schenkers godsterminal. Läs om hur Camfil löste problemet.

Kundcase Luftkvalitet Luftrenare

Att andas ren luft - En självklarhet?

Som en ledande aktör inom renluftslösningar tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap när det gäller luftens kvalitet och ett bra inomhusklimat. Det är även viktigt att prata om vår hälsas koppling till luftföroreningar.

Viruskontaminering Take a breath Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

MARKANT MINSKNING AV FÖRORENINGSHALTER I MERTZ LOKALER

Mertz Transport AB är ett oberoende svenskt transportbolag med crossdock terminaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer om de åtgärder som gjorts för en renare inomhusluft i distributionscentralen i Malmö.

Kundcase Industri och tillverkning Luftkvalitet Luftrenare

Padelhall förbättrade luften för sina besökare

Med sina 22 inomhusbanor och 6 utomhusbanor är PDL Frihamnen en av Europas största padelanläggningar. Lokalen är en tidigare industrilokal där annan verksamhet har bedrivits, varken lokalen eller ventilationen var anpassad för just padel och 10 000 besökare i veckan.

Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Säkra skolor varje dag - Luftrenare som skyddar elevers hälsa

Barn tillbringar hundratals timmar i sina klassrum varje år med målet att lära och utveckla sig. Men luftföroreningar stör denna utveckling, särskilt bland yngre barn. Luftföroreningar kommer huvudsakligen från källor utomhus såsom partiklar (PM1) och kväveoxid (NOX) från bilavgaser. Skolor i trafikintensiva områden är särskilt utsatta.

Kundcase Viruskontaminering Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin

Svetsning, slipning och laser/plasmaskärningsprocesser producerar enorma mängder PM1-partiklar och olika gaser som inte kan avlägsnas från andningsluften genom enbart ventilation.

Industri och tillverkning Luftkvalitet

Betydligt bättre arbetsmiljö under rivningen av kärkraftverket Barsebäck

Ren luft vid nedläggningen av kärnkraftverket Barsebäck Kraft AB (BKAB). Det använda kärnbränslet är bortforslat sedan länge, men att riva kärnkraftverk är ett smutsigt jobb som kräver maximal säkerhet och kontroll. För att hålla luften ren i rivningsprocessen har luftrenare köpts in från Camfil.

Kundcase Energi och Gasturbiner Luftkvalitet Luftrenare

Effektiv lösning med luftrenare med HEPA-filter

Läs rapporten från University College of Dublin (UCD) där de utvärderar effekten av vår luftrenare City M i dåligt ventilerade miljöer.

Kundcase Viruskontaminering Luftkvalitet Luftrenare

Rekommendationer för bra luftkvalitet på kontor

God luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda vilket kan leda till lägre produktivitet och ökade sjukdagar.

Viruskontaminering Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer.

Life Science och Sjukvard Viruskontaminering Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

Luftfilter hjälper gymbesökare att hålla sig i form

Syftet med att gå till ett gym är att hålla sig i form och vara hälsosam, men faktum är inomhusluften på gym kan innehålla luftföroreningar som kan vara skadligt för både besökare och personalen.

Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

Industriella luftrenare för lager & logistikcenter

Camfil Air Cleaners are used in warehouses to protect your people, products and processes.

Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

St. James Hospital

Förebyggande av aspergillus på St. James Hospital. Hälsoinrättningar måste upprätthålla de högsta renhetsnivåerna för att främja hälsa och läkning. Camfil levererar luftrenare för dessa miljöer. St. James Hospital i Dublin tog hjälp av Camfil för att förhindra aspergillus.

Kundcase Life Science och Sjukvard Take a breath Kommersiella och offentliga byggnader

Georgian gates

Metal Fabrication Workshop förbättrar sin inomhusluftkvalitet (IAQ). De ökar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och är nu en säker arbetsplats för personalen. Camfils industriella luftrenare jobbar effektivt för att Georgian Gates ska ha ren luft, så att de kan fokusera på sin verksamhet.

Kundcase

Ren luft hos DB Schenker i Oslo

Case Study: DB Schenker Cleans Distrubution Centre Air. No matter where they are in the world, Camfil’s customers rely on us to protect their employees’ health by improving indoor air quality. Listen to how a world-leading logistics company worked together with Camfil to solve issues within their distribution centre in Norway.

Kundcase Luftkvalitet Luftrenare

Luftrenare löser dammproblem för DB Schenker i Önnestad

DB Schenkers logistikcenter i Önnestad, Sverige, använder nu Camfils CamCleaner CC6000 luftrenare för filtrering och rening av luften i sin godsterminal. Installationen av de industriella luftrenarna krävde inga större strukturella förändringar. (ENG)

Kundcase Luftrenare

Ren luft till logistikindustrin

Carl Zeiss IMT har två stora lager som används för tillfällig lagring av komponenter. Och med dagliga lagerförflyttningar blir de lagrade komponenterna snabbt dammiga. Läs hur de löste dammproblemet och hur arbetsmiljön förbättrades. (ENG)

Kundcase Luftrenare