CC 400 Concealed

Luftrenare med filtrering i flera steg. Effektiv i ytor upp till 120m². Enkel att kanalanpassa och installera i befintliga ventilationssystem. Utrustad med förfilter och HEPA-filter som standard, alternativ finns för molekylärfiltrering.

 • Friskare personal
 • Mindre städning
 • Lägre energikostnader
 • Minskad miljöpåverkan
 • Rena produkter färre driftstörningar
 • Enkel att kanalanpassa
 • Mindre lukt
 • RS 485 anslutning för PLC eller BMS system
 • ICON7 iso16890.ai
 • ICON9 en1822
 • ICON37 ISO10121
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
CC 400 Concealed 230V Std. Galvaniserad 1112 313 327 400 137
CC 400 Concealed 230V Rostfri 1112 313 327 400 137
Förfilter (standard) påsfilter PM1 60%
Huvudfilter (standard) H13

Specifikationer

Applikation
Luftrenare för kontor, sjukhus, F& B och industriella applikationer, renar rum upp till 120 m²
Ram
Rostfritt stål, Förzinkat stål
Strömförsörjning
200...240V
installationsalternativ
Inbyggnad i tak eller vägg
Kommentar
Frekvens / Hz: 50/60
Max luftflöde 700m3 / h vid 400 Pa med kanalanslutning 250mm
Luftflöde eller IAQ-kontroll genom pekskärm eller trådlöst via air image system
Filter @ PM1 60% och H13 ingår som standard, alternativ finns för molekylärfiltrering anges vid beställning
Kompatibel för driftsstyrning med Air Image Sensor

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till Partikelluftrenare

Camfils luftrenare CC 6000 hos Scandinavian Cosmetics

Ren luft skyddar personal och känslig teknik i robotlager

Vintern 2021 byggde Scandinavian Cosmetics nytt lager i Malmö. Camfil blev kontaktad i ett tidigt skede för att säkerställa ren luft i lokalerna för att skydda personal, produkter och känslig teknik.

Luftkvalitet Kundcase Luftrenare
PDL Center i Frihamnen förbättrade luften för sina besökare med luftrenare

Padelhall förbättrade luften för sina besökare

Med sina 22 inomhusbanor och 6 utomhusbanor är PDL Frihamnen en av Europas största padelanläggningar. Lokalen är en tidigare industrilokal där annan verksamhet har bedrivits, varken lokalen eller ventilationen var anpassad för just padel och 10 000 besökare i veckan.

Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Säkra skolor varje dag - Luftrenare som skyddar elevers hälsa

Barn tillbringar hundratals timmar i sina klassrum varje år med målet att lära och utveckla sig. Men luftföroreningar stör denna utveckling, särskilt bland yngre barn. Luftföroreningar kommer huvudsakligen från källor utomhus såsom partiklar (PM1) och kväveoxid (NOX) från bilavgaser. Skolor i trafikintensiva områden är särskilt utsatta.

Luftkvalitet Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Viruskontaminering

Att andas ren luft - En självklarhet?

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till.

Luftkvalitet Take a breath Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Viruskontaminering

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin

Svetsning, slipning och laser/plasmaskärningsprocesser producerar enorma mängder PM1-partiklar och olika gaser som inte kan avlägsnas från andningsluften genom enbart ventilation.

Luftkvalitet Tillverkning och maskiner

Betydligt bättre arbetsmiljö under rivningen av kärkraftverket Barsebäck

Ren luft vid nedläggningen av kärnkraftverket Barsebäck Kraft AB (BKAB). Det använda kärnbränslet är bortforslat sedan länge, men att riva kärnkraftverk är ett smutsigt jobb som kräver maximal säkerhet och kontroll. För att hålla luften ren i rivningsprocessen har luftrenare köpts in från Camfil.

Luftkvalitet Kundcase Energi och Gasturbiner Luftrenare

Effektiv lösning med luftrenare med HEPA-filter

Läs rapporten från University College of Dublin (UCD) där de utvärderar effekten av vår luftrenare City M i dåligt ventilerade miljöer.

Luftkvalitet Kundcase Luftrenare Viruskontaminering

Varför blir vi sjukare på vintern och hur sprids virus och bakterier?

Under vintern upplever vi luften som frisk och klar tack vare kylan, men det många inte känner till är att luftkvaliteten också ändras. Det kalla klimatet bidrar inte bara till torra händer, elektriskt hår och torra slemhinnor, många blir också sjuka under vintern. Hur kommer det sig och finns det något vi kan göra för att förhindra det?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Viruskontaminering

Rekommendationer för bra luftkvalitet på kontor

God luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda vilket kan leda till lägre produktivitet och ökade sjukdagar.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Viruskontaminering

Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Life Science och Sjukvard Luftrenare Viruskontaminering

Luftfilter hjälper gymbesökare att hålla sig i form

Syftet med att gå till ett gym är att hålla sig i form och vara hälsosam, men faktum är inomhusluften på gym kan innehålla luftföroreningar som kan vara skadligt för både besökare och personalen.

Luftkvalitet Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Industriella luftrenare för lager & logistikcenter

Camfil Air Cleaners are used in warehouses to protect your people, products and processes.

Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

DB Schenker i Västerås

Avgaser från lastbilar, dammigt gods och partiklar från verksamheten smutsade ner luften på DB Schenkers godsterminal. Läs om hur Camfil löste problemet.

Luftkvalitet Kundcase Luftrenare

St. James Hospital

Förebyggande av aspergillus på St. James Hospital. Hälsoinrättningar måste upprätthålla de högsta renhetsnivåerna för att främja hälsa och läkning. Camfil levererar luftrenare för dessa miljöer. St. James Hospital i Dublin tog hjälp av Camfil för att förhindra aspergillus.

Take a breath Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Life Science och Sjukvard

Oljeplattform i Nordsjön

Anställda på en oljeplattform i Nordsjön behövde renare luft i sina gemensamma utrymmen, som tv-rum och rökrum. Läs om hur Camfil och MSV Regalia förbättrade luften med ett filtreringssystem som är aktivt dygnet runt. (ENG)

Kundcase Energi och Gasturbiner

Georgian gates

Metal Fabrication Workshop förbättrar sin inomhusluftkvalitet (IAQ). De ökar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och är nu en säker arbetsplats för personalen. Camfils industriella luftrenare jobbar effektivt för att Georgian Gates ska ha ren luft, så att de kan fokusera på sin verksamhet.

Kundcase

Fermentering hos läkemedelsproducent

Anställda på ett stort läkemedelsföretag i USA klagade på mycket obehaglig lukt i laboratoriet och fryshuset. Luktproblemen resulterande från fermenteringsprover löstes med en luftrenare med molekylärfiltrering. Läs mer om situationen här. (ENG)

Kundcase

Luftrenare löser dammproblem för DB Schenker i Önnestad

DB Schenkers logistikcenter i Önnestad, Sverige, använder nu Camfils CamCleaner CC6000 luftrenare för filtrering och rening av luften i sin godsterminal. Installationen av de industriella luftrenarna krävde inga större strukturella förändringar. (ENG)

Kundcase Luftrenare

Ren luft till logistikindustrin

Carl Zeiss IMT har två stora lager som används för tillfällig lagring av komponenter. Och med dagliga lagerförflyttningar blir de lagrade komponenterna snabbt dammiga. Läs hur de löste dammproblemet och hur arbetsmiljön förbättrades. (ENG)

Kundcase Luftrenare