Partikelluftrenare

Partikelluftrenare

Framtagna för att rena luften vi andas från partiklar. Partikelluftrenare används exempelvis på sjukhus, i livsmedelsindustrin och i lagerlokaler för att skydda människor, produkter och processer. Dessa luftrenare kan uppgraderas med kolfilter för att även avlägsna dålig lukt.

På sjukhus är Camfils partikelluftrenare perfekta för att motverka mögeltillväxt och för att förbättra den generella luftkvaliteten. Inom livsmedelsindustrin förlängs lagerprodukters livslängd genom att minska föroreningar i luften.

I logistikcenter och lagerlokaler skyddas anställdas hälsa från skadligt damm och rök, samt scanningsutrustning från beläggningar. När luften är fri från partiklar och damm kommer dina kunder få fräschare produkter, vilket ger nöjdare kunder och färre reklamationer!