AirImage Luftkvalitetssensor

AirImage-sensor är ett intelligent system för övervakning och kontroll av inomhusluftkvaliteten (IAQ) för att skapa bra IAQ och göra energibesparingar. Allt styrs via vårt användargränssnitt med enkel åtkomst till rapporter i realtid och historisk data att jämföra med WHO:s nivåer.

  • Kontrollerar inomhusluftkvaliteten
  • Luftkvalitetskarta över hela världen
  • Energibesparingar genom smart drift. Övervakning av mätvärden i allmänna utrymmen.
  • Förbättrad filterlivslängd
  • Kontrollera produktionskvaliteten
  • API till BMS (Building management system)
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm)
AirImage Luftkvalitetssensor 144 64 61

Video

Specifikationer

Applikation
Fungerar tillsammans med alla Camfils luftrenare
Kommentar
Strömförsörjning: 5V DC
Räckviddspartiklar μm: PM1 och PM2.5
Räckvidd RH: 0 - 100 ej kondenserande
Räckviddstemperatur: -10 till +50 (Noggrannhet +/- 3)

Genom att ansluta till en luftrenare kan du sänka energiförbrukningen - detta genom att höja och sänka driftsnivån för dina luftrenare beroende på antalet partiklar i luften. Systemet sparar energi och skyddar dyr utrustning samt förbättrar din personals hälsa.

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till AirImage

MARKANT MINSKNING AV FÖRORENINGSHALTER I MERTZ LOKALER

Mertz Transport AB är ett oberoende svenskt transportbolag med crossdock terminaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer om de åtgärder som gjorts för en renare inomhusluft i distributionscentralen i Malmö.

Luftkvalitet Kundcase Industri och tillverkning Luftrenare
Hur andas ditt hus? En kampanj från Svensk Ventilation

Hur andas ditt hus?

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Take a breath Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Ren luft skyddar personal och känslig teknik i robotlager

Vintern 2021 byggde Scandinavian Cosmetics nytt lager i Malmö. Camfil blev kontaktad i ett tidigt skede för att säkerställa ren luft i lokalerna för att skydda personal, produkter och känslig teknik.

Luftkvalitet Kundcase Industri och tillverkning Luftrenare

Padelhall förbättrade luften för sina besökare

Med sina 22 inomhusbanor och 6 utomhusbanor är PDL Frihamnen en av Europas största padelanläggningar. Lokalen är en tidigare industrilokal där annan verksamhet har bedrivits, varken lokalen eller ventilationen var anpassad för just padel och 10 000 besökare i veckan.

Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Molekylärfilter hjälper reningsverk i danmark att ta bort luktproblemen

Avloppsvattnet genomgår en lång process vid Middelfart reningsverk i Danmark. Avloppsvattnet som renas kan lukta obehagligt och skapa olägenheter för grannarna runt reningsverket. Läs hur de fick bukt med problemet.

Energi och Gasturbiner Luftkvalitet Kundcase Hållbarhet

Ta bort svavelväte

Svavelväte kan lukta vid låga halter medan det är giftigt och frätande vid mycket höga nivåer. Lär dig hur molekylära filtreringssystem används för att avlägsna vätesulfid från luften i olika applikationer

Vilka är effekterna av korrosion?

Några av effekterna av korrosion inkluderar en betydande försämring av naturliga och historiska monument samt ökar risken för katastrofala utrustningsfel. Korrosion orsakas av luftföroreningar vilket också ökar över hela världen.

Elektronik och Optik

Luftfiltrering i datacenter

För att upprätthålla driften måste datacenter kylas ner till en viss temperatur och den fysiska utrustningen måste skyddas från elementen för att undvika kostsamma driftsstopp. Hur kan Camfil hjälpa dig att uppnå rätt temperatur? (ENG)

Elektronik och Optik