Take a Breath
Ren luft - en mänsklig rättighet

Take a breath

Vi måste andas luft för att kunna leva. Det är det allra första vi gör när vi föds. Det är en instinkt hos oss, och vi förväntar oss förstås att luften är ren. Men vi ifrågasätter inte instinktivt kvaliteten på den luft som vi andas in. Men under de senaste åren har forskare och media allt oftare rapporterat om samband mellan människors hälsa och dålig luftkvalitet. Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir allt tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor.

Det är vårt ansvar att stödja globala initiativ som gör det möjligt för oss att andas tryggt. Vår tanke med kampanjen ”Take a Breath” är att skapa intresse, tillhandahålla information och öka medvetenheten om luftföroreningar såväl inomhus som utomhus.

Så tag ett djupt andetag och dyk in i luftkvalitetens värld med oss! 

PM1 - de skadligaste partiklarna

Camfil välkomnar ISO 16890 

Den här standarden ger en första möjlighet till global harmonisering och jämförelse när den ersätter de två existerande lokala standarderna; ASHRAE 52,2 som är vanligast i USA och EN779:2012 som är vanligast i Europa.

.