Take a Breath
Ren luft - en mänsklig rättighet

Take a breath

Vi måste andas luft för att kunna leva. Det är det allra första vi gör när vi föds. Det är en instinkt hos oss, och vi förväntar oss förstås att luften är ren. Men vi ifrågasätter inte instinktivt kvaliteten på den luft som vi andas in. Men under de senaste åren har forskare och media allt oftare rapporterat om samband mellan människors hälsa och dålig luftkvalitet. Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir allt tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor.

Det är vårt ansvar att stödja globala initiativ som gör det möjligt för oss att andas tryggt. Vår tanke med kampanjen ”Take a Breath” är att skapa intresse, tillhandahålla information och öka medvetenheten om luftföroreningar såväl inomhus som utomhus.

Så tag ett djupt andetag och dyk in i luftkvalitetens värld med oss! 
Vad är PM1?

Vad är PM1?

Humans eat 1kg of food each day, drink 2,5 kg of fluids and breathe more than 15kg of air per day. We take care about the food we eat and the water that we drink, but rarely do we consider the air we breath. Find out more with our Take A Breath infographics.

Take a breath Standarder och Foreskrifter
Infographic över luftföroreningar

Allmänhetens medvetenhet om luftföroreningar ökar

Luftföroreningar är inte ett nytt problem. Ju mer vår kunskap om luftburna föroreningar ökar, desto bättre kan vi förhindra effekterna. Titta på vår infographic om luftföroreningar och partiklar.

Take a breath Luftkvalitet

St. James Hospital

Förebyggande av aspergillus på St. James Hospital. Hälsoinrättningar måste upprätthålla de högsta renhetsnivåerna för att främja hälsa och läkning. Camfil levererar luftrenare för dessa miljöer. St. James Hospital i Dublin tog hjälp av Camfil för att förhindra aspergillus.

Take a breath Life Science och Sjukvard Kommersiella och offentliga byggnader Kundcase

Chris Ecob om ISO 16890

Chris Ecob, our IAQ expert, introduces the new ISO 16890 standard for testing and classification of air filters and offers interesting perspectives on the benefits for specifiers and users of filters.

Take a breath Standarder och Foreskrifter

PM1 - det nya fokuset för att skydda människors hälsa

Ambient air quality has improved considerably in the last few decades by a range of measures. However, there is convincing evidence that current levels of air pollution still pose a considerable risk to human health.

Take a breath Standarder och Foreskrifter

Camfil välkomnar ISO 16890

This standard provides the first opportunity for global harmonisation as it proceeds to replace the two existing localised standards; ASHRAE 52.2 which is dominant in USA and EN779:2012 which is dominant in Europe.

Take a breath Standarder och Foreskrifter

PM1: de minsta partiklarna i luften

Alla vet att luftföroreningar är skadliga för människans hälsa. Ett mycket mindre känt faktum är att ny forskning visar att de minsta partiklarna i luften är farligast.

Take a breath Luftkvalitet

Skolelever i Storbitannien lär sig vikten av ren luft

Kundcase: Camfil har samarbetat med en skola i nordvästra England för att förbättra inomhusluftkvaliteten för eleverna under deras tentamenperiod. Camfils luftrenare användes i de idrottshallar där tentamen genomfördes.

Take a breath Kommersiella och offentliga byggnader Kundcase Luftkvalitet