Simon Birkett, Grundare och VD Clean Air in London

Luftföroreningar påverkar alla. Det är viktigt att tänka "en atmosfär". Världshälsoorganisationen säger att luftföroreningar är den största hälsorisken för miljön. Det finns 3,7 miljoner dödsfall varje år som kan hänföras till luftföroreningar och 4,3 miljoner dödsfall som kan hänföras till luftföroreningar inomhus. De mycket fina partiklarna, såsom PM1, tränger djupt in i lungorna, inflammerar hjärt- och kärlsystemet och kan nå hjärnan och andra viktiga organ. Det är viktigt att informera människor om faran med luftföroreningar och framför allt PM1. Titta på intervjun med Simon Birkett, grundare och VD Clean Air in London.

Intervju med Simon Birkett

Lär dig mer om PM1 och organisationen Clean Air in London med Simon Birkett 

Publicerad den 27 november 2018