Indoor Air Quality Forum 2017

Camfil genomförde studier på Sveriges mest förorenade gata med specialiserade specialister och utbildare. Läs mer om projektet och titta på videoklippet nedan.

Välkända talare inkluderade professor Lidia Morawska, professor Bertil Forsberg, professor Magnus Svartengren, biträdande professor Per Gerde, M.D. Britta Permats, expert på inomhusluftkvalitet Anders Hedström och filtreringsexpert Ulf Johansson. 

Föreläsningarna omfattade ett stort antal ämnen såsom framtiden för luftövervakningssensorer, hur människor påverkas av luftföroreningar. luftkvaliteten på våra skolor och i tunnelbanan, samt energibesparingar ställt jämfört med hälso-, forsknings- och testmöjligheter. Deltagarna var aktiva i diskussionerna och fick svåra och utmanande frågor från talarna under hela dagen. Syftet med forumet var att gynna idéer och konversationer som hade tanken om ren luft som en mänsklig rättighet som grund. 

"Ren luft är viktigt för mig eftersom det gör miljön behaglig", sa Morawska. "Men det är också viktigt att förstå vad rent professionellt vad förorenad luft gör."

Med talarna på scenen spenderades den sista timmen med en öppen paneldiskussion där talarna besvarade frågor tillsammans, vissa hade liknande svar och några motstridiga svar.

"Fakta om inomhusluftkvalitet togs upp av panelen och slutsatsen om den cancerframkallande risken från små partiklar, så kallade PM1-partiklar var tydlig", säger Anders Hedström. "Panelen ifrågasatte också lagstiftningen om inomhusluftkvalitet och huruvida rekommendationerna var realistiska eller inte. Vidare uppdaterade professor Morawska deltagarna om de samtal om hålls inom Världshälsoorganisationen (WHO) och hur nästa steg måste vara att sätta press på politiker.

Detta avslutade konferensen med massor av dialog och alla deltagarna var redo att gå med i en revolution för ren luft. Det fanns även en förväntan om att konferensen skulle återkomma varje eller vartannat år. 

IAQ Forum Trosa 2017

Se höjdpunkter dagen och intervjuer från talare och deltagare

Presentations included:

“The advancement of technologies and their impact on IAQ” – Professor Lidia Morawska, advisor of WHO (World Health Organization)
“Adverse effects of fine particles from pregnancy and birth to cognitive aging and dementia – recent findings” – Professor Bertil Forsberg
“Clean air – Yes! But how to put pollutants back in for research and remedy?” – Assistant Professor Per Gerde
“Our future – Ventilation in schools” – Britta Permats, M.D.
“Air filtration – The day after tomorrow” – Ulf Johansson, Filtration Expert
“IAQ in a historical view” – Anders Hedström, IAQ Expert
Publicerad den 27 november 2018