Gästblogg med Simon Birkett

Simon Birkett är grundare och VD för Clean Air in London som arbetar för full enlighet med WHO:s riktlinjer för luftkvalitet i London och på andra platser.

Clean Air in London – på insidan och ute 

Efter en lång karriär på HSBC grundade jag Clean Air in London (CAL) år 2006 med målet att uppnå full enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO:s) riktlinjer för luftkvalitet i London och på andra platser. 

Kampanjens tillvägagångssätt har varit att fokusera på luftkvalitet i London och uppåt i landet. Det betyder att CAL har avböjt att engagera sig i "brus" eller andra städer till exempel och har fokuserat all sin kraft på att påverka och uppmuntra Londons borgmästare, Storbritanniens regeringar, Europeiska kommissionen och parlamentet, Världshälsoorganisationen och Förenta Nationerna på sätt som skulle gynna London och uppmuntra andra städer att följa. 

Brytpunkten inträffade under 2012 när de olympiska spelen i London bidrog till att luftföroreningar blev en stort samtalsämne, både i Storbritannien och internationellt. Camfil var en ovärderlig katalysator när de erbjöd sig att bli CAL:s sponsor 2011 med en förfrågan om att stödja en kampanj som hade som mål att öka medvetenheten om inomhusluftkvalitet. Det här samarbetet blir starkare och starkare. 

Det är en spännande tid för oss som bryr sig om inomhusluftkvalitet. Höjdpunkter från London inkluderar: 

Knightsbridge Neighbourhood Forum

Tack vare min passion för inomhusluftkvalitet har Knightsbridge Neighbourhood Forum (som jag är ordförande i) inkluderat policyn "Hälsosam luft" bland de 42 policyer som finns i "the Neighbourhood Plan" som skickades till Westminister City Council (Westminister) i november 2017. Ett offentligt samråd om policyn lanserades i december. Policyn "Hälsosam luft" inkluderar: 

"Ny utveckling och omfattande ombyggnad av existerande byggnader måste visa att den är utformad för att säkerställa att inomhusluftkvaliteten är i enlighet med WHO:s senaste riktlinjer för kort- och långsiktig luftkvalitet inklusive partiklar (PM2,5 och PM10), kvävedioxid (NO2), kolmonoxid (CO), formaldehyd och flyktiga organiska föreningar (VOC:s). Koncentrationer av koldioxid (CO2) i inomhusluft ska också beaktas."

Policyns stödjande motivering förklarar: 

"Folkhälsan kan förbättras genom att uppfylla de bästa internationella standarderna för inomhusluftkvalitet eftersom människor i regel spenderar runt 90 % av sin tid inomhus. Därvid är det viktigt att förstå skillnaden mellan mekanisk ventilation, luftkonditionering och luftfiltrering. Lämpliga standarder för att välja energieffektiva luftfilter inkluderar BS 16798-3:2017 som använder ISO 16890 (för partiklar) inklusive ePM1 och ISO 10121 (för gaser). Dessa standarder kan tillämpas för att reducera energianvändning och koldioxidutsläpp. Om luftfiltrering används för att uppfylla kraven på standard för inomhusluftkvalitet så måste hyresgästen få information om vilken typ av luftfiltrering som används, dess placering och hur man underhåller den."

"The Neighbourhood Plan" föreslog också att man ska skapa byggnader med noll utsläpp, så kallade "zero emission buildings" när de byggs eller renoveras. I huvudsak alla elektriska byggnader som endast avger ventilerad luft och utsläpp från matos ska ha en hög nivå av energieffektivitet och använda förnybar energi som genererats på plats eller på annan plats. 

Slutgiltiga steg inkluderar offentliga samråd om "the Neighbourhood Plan", en planeringsundersökning och en folkomröstning om vilken roll valen spelar i Knightsbridge. Om allt går väl, så blir "the Neighbourhood Plan" en del av Knightsbridges utvecklingsplan under sommaren 2018 tillsammans med Westministers egna planeringspolicyer.  

Clean Air in London

Den nya borgmästaren i London gjorde luftföroreningar till en av de två främsta frågorna vid sidan bostäder i maj 2016. Sadiq Khans valmanifest inkluderade "återställa luftkvaliteten i London till lagliga och säkra nivåer". Detta är en ambitiös ambition med tanke på att en rapport som offentliggjordes av Greater London Authority i oktober 2017 med titeln ‘PM2.5 concentrations and exposure in London’ fann att 7,9 miljoner Londonbor - nästan 95 % av stadens invånare - bor i områden i London som överskrider WHO: riktlinjer för exponering av årliga medelkoncentrationer av fina partiklar (PM2,5) med 50 % eller mer. WHO förväntas uppdatera och strama upp dessa riktlinjer under 2019.

I december 2017 var jag därför mycket tacksam över att få acceptera en inbjudan att prata med "Building Engineering Services Association’s (BESA)" på temat "Ventilationshygien och inomhusluftkvalitet". Min presentation betonade möjligheten som erbjöds av planeringssystemet att förbättra inomhusluftkvalitet. BESA önskar samarbeta med "the Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE)" för att utveckla nationella riktlinjer för inomhusluftkvalitet. Peter Dyment från Camfil var också närvarande och gav en utmärkt presentation om de nya standarderna som nämns i "the Knightsbridge Neighbourhood Plan".

Jag fortsätter också att pressa borgmästaren att inkludera Förenta Nationernas så kallade Sustainable Development Goals (SDGs) i sin nya London Plan och stödja grannskapsplanering (såväl för att minska luftföroreningar vid själva källan och inomhus). 

På nationell nivå i november 2017 föreslog CAL principer för en ny luftlag (Clean Air Act) som skulle innebära en förbättrad roll för "the Environment Agency" (eller liknande miljöorganisationer) att de skulle vara skyldiga att se över regleringen av inomhusluftkvalitet och få befogenheter att införa åtgärder för att kontrollera denna. 

FN om miljön

Sedan mars 2015 har jag suttit i styrgruppen för FN:s sjätte femårsrapport om miljön (GE06) som presenterades för den fjärde av FN:s miljöförsamlingar i Nairobi mars 2019. Över 1,000 forskare har arbetat med den här rapporten.   

Min fjärde prioritering i den rollen är att betona: behovet av akuta åtgärder för att förbättra folkhälsan och miljön; vikten av att överväga "En atmosfär" som omfattar växthusgaser och lokal luftförorening inomhus och ute; styrning: och behovet av att överväga livsstilsförändringar tillsammans med tekniska lösningar. 

En viktig rekommendation som förväntas framgå av GEO6-rapporten är behovet av att uppnå hållbarhetsmålen som fastställdes i FN:s handlingsplan "Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development" och använda dem som ett ramverk för att nå längre. 

Nödvändighet och åtgärd

Världen måste vidta åtgärder för att minska luftföroreningar av alla slag för att stödja WHO:s riktlinjer för luftkvalitet och vetenskapsbaserade mål för minskning av växthusgasutsläpp. 

London siktar på att leda vägen framåt med Sadiq Khan som signat sin stad för samarbetet "Breathe Life" som organiseras av WHO, FN:s "Environment and Clean Climate and Clean Air Coalition", för att sammankoppla liknande världsstäder, kombinera expertis, dela kompetens och arbeta tillsammans för att förbättra luftkvaliteten. 

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Camfil och andra för ren luft - på insidan och ute!

...

Simon Birkett är grundare och VD för Clean Air in London som kampanjar för full överensstämmelse med WHO:s riktlinjer för luftkvalitet i London och på andra platser. Simon är också representant i UN Environment’s High Level och Intergovernmental Stakeholder Advisory Group för det sjätte Global Environment Outlook. På lokal nivå är Simon ordförande i Knightsbridge Neighbourhood Forum som har publicerat det första utkastet för Neighbourhood Plan för Westminister i centrala London. 

 

 

Publicerad den 27 november 2018