ProCarb Exhaust

ProCarb Exhaust

ProCarb Exhaust är en lösfylld djupbäddsfilterenhet. Den ger den absolut högsta nivå av avlägsnande av molekylära föroreningar i frånluftsapplikationer. ProCarb frånluftsfilter är i sig läckagefria enheter.

ProCarb Exhaust använder en stor mängd molekylär filtermedia per enhet luftflöde. Det ger en längre kontakttid och resulterar i extremt höga avskiljningsgrader och lägsta möjliga driftskostnad. Det huvudsakliga användningsområdet för ProCarb Exhaust är att förhindra utsläpp av odörer eller giftiga gaser från tillverkning och andra industriella anläggningar. Enheterna kan anpassas med olika adsorptionsmedia för att fånga kritiska gaser som t.ex. svavelväte (H2S), isocyanater, lösningsmedel och flyktiga organiska elektrolyter (EMC, DMC, EC).

ProCarb Exhaust är designade för minska toppar av gaskoncentrationer på tiotals delar per miljon (ppm) till ensiffriga koncentrationer uppmätta i delar per miljard (ppb). ProCarb Exhaust har relativt liten miljöpåverkan och kan levereras med för- och efterfiltrering integrerad i samma filterskåp. Konstruktionens material kan väljas för att passa applikationen. Ett avgränsande skydd kan tillhandahållas för instrumentering. ProCarb Exhaust är enkla och säkra att installera, driva och underhålla. Byte av filtermedia kan hanteras manuellt (gravitation) eller mekaniskt (vakuum) beroende på filtrets storlek och förhållandena på plats.