CitySorb

CitySorb

CitySorb är perfekta kompaktfilter för inomhusluftkvalitetsapplikationer (IAQ) som kräver effektivt avlägsnande av molekylära föroreningar och som har befintlig partikelfiltrering i ventilationssystemet eller i filterskåpet.