ProCarb Supply

ProCarb Supply

ProCarb Supply-filter har en djupbädds- och lösfylld konfiguration. De ger den allra högsta nivån av avlägsnande av molekylära föroreningar i utomhusapplikationer. ProCarb Supply-filter är i sig läckagefria enheter.

ProCarb Supply använder sig av en stor mängd molekylärfiltermedia per enhet luftflöde. Det ger en utökad kontakttid och resulterar i extremt hög avskiljningsgrad och lägsta möjliga driftskostnad. De huvudsakliga tillämpningsområdena för CamCarb Supply är att förhindra korrosion i anläggningar för elektronisk och elektrisk utrustning i tunga processindustrier som oljor och gas, papper och pappersmassa, metallraffinering och avloppsvattenbehandling. Dessa anläggningar har höga halter av sura gaser i utomhusluften som snabbt kan orsaka fel i elektrisk styrutrustning. ProCarb Supply är designade för att reducera toppar av gaskoncentrationer på tiotals delar per miljon (ppm) till låga ensiffriga koncentrationer uppmätta i delar per miljard (ppb). En likande applikation är avlägsnande av vätesulfid från metan före förbränning i biogasapplikationer. ProCarb Supply har relativt liten miljöpåverkan och kan levereras med för- och efterfiltrering integrerad i samma filterskåp. Konstruktionens material kan väljas för att passa applikationen. Ett avgränsande skydd kan tillhandahållas för instrumentering. ProCarb Supply-filter är enkla och säkra att installera, driva och underhålla. Byte av filtermedia kan hanteras manuellt (gravitation) eller mekaniskt (vakuum) beroende på filtrets storlek och platsförhållandena.