ProCarb Supply

ProCarb Supply

ProCarb Supply-filter har en djupbädds- och lösfylld konfiguration. De ger den allra högsta nivån av avlägsnande av molekylära föroreningar i inomhus- likväl som utomhusapplikationer. ProCarb Supply-filter är i sig läckagefria enheter som kan fyllas med aktivt kol eller aluminiumoxid-baserat media.

De huvudsakliga tillämpningsområdena för CamCarb Supply är att förhindra korrosion i anläggningar för elektronisk och elektrisk utrustning i tunga processindustrier som oljor och gas, papper och pappersmassa, metallraffinering och avloppsvattenbehandling. Dessa anläggningar har höga halter av sura gaser i utomhusluften som snabbt kan orsaka fel i elektrisk styrutrustning. Genom att fånga de sura gaserna såsom t.ex svavelväte (H2S) eller svaveldioxid (SO2) kan man reducera och kontrollera riskerna för korrosion. ProCarb Supply är designade för att reducera toppar av gaskoncentrationer på tiotals delar per miljon (ppm) till låga ensiffriga koncentrationer uppmätta i delar per miljard (ppb). En liknande applikation är avlägsnande av vätesulfid från metan före förbränning i biogasapplikationer.

ProCarb Supply använder sig av en stor mängd molekylärfiltermedia per enhet luftflöde. Det ger en utökad kontakttid och resulterar i extremt hög avskiljningsgrad och lägsta möjliga driftskostnad. ProCarb Supply har relativt liten miljöpåverkan och kan levereras med för- och efterfiltrering integrerad i samma filterskåp. Konstruktionens material kan väljas för att passa applikationen. Ett avgränsande skydd kan tillhandahållas för instrumentering. ProCarb Supply-filter är enkla och säkra att installera, driva och underhålla. Byte av filtermedia kan hanteras manuellt (gravitation) eller mekaniskt (vakuum) beroende på filtrets storlek och platsförhållandena.